Nummer 8 - december 2021


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging

Bestuur en redactie wensen onze lezers mooie kerstdagen en een gezond nieuwjaar