Nummer 6 - september 2022

Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging

Foto: Wikimedia Commons

Vierkant Beschouwd: Strategische autonomie

Hypersone wapensysytemen