VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

  • Algemene Vergadering van Leden
  • Ledenbestand

Algemene Vergadering van Leden

Op vrijdag 10 december 2021 zal Algemene Vergadering van Leden van de NOV (AV) gehouden worden in de Waterliniezaal van gebouw VO5 op de Kromhoutkazerne te Utrecht.

In deze vergadering wordt de staat van de vereniging aan u voorgelegd. Zowel in strategische zin, als in de ontwikkeling van het ledenbestand en de financiële realisatie en begroting 2022. Verder zijn er verkiezingen voor een aantal functies in het HB. Het betreft hier een besloten vergadering, die alleen toegankelijk is voor leden. Leden krijgen tijdig een persoonlijke uitnodiging, waarin staat aangegeven hoe zij zich kunnen aanmelden voor de AV. Zonder tijdige aanmelding krijgt u geen toegang tot de Kromhoutkazerne.

De agenda en andere nadere bijzonderheden zullen op de NOV-site bekend worden gesteld.

Voorafgaand aan de AV, zullen de afdelingen hun vergaderingen houden. Ook hiervoor krijgen leden een aparte uitnodiging.

Foto: Wikimedia Commons

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV is sinds Carré nr. 6 uitgebreid met 41 nieuwe leden in de rang van cadet tot en met majoor. Daarnaast hebben twee partners van overleden leden zich laten inschrijven als bijzonder lid.

Wij heten hen allemaal van harte welkom bij de NOV.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

Lkol b.d. J.A.N. de Vries (genie) 04 – 09 – 2021 Kol b.d. M.P. v.d. Horst (CLSK) niet bekend Kap b.d. mr. drs. J.C. v. Balen (logistiek) niet bekend Lkol b.d. H.P.W. de Jongh (bijz. diensten) 14 – 09 – 2021 Wed. H. Diks-Bruinius 04 – 10 – 2021 Maj b.d. J.P. Groot (infanterie) 06 – 10 – 2021 Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.