INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 7 - 2021

In dit nummer wordt de voorzitter van de NOV in zijn pleidooi voor open en op transaparante wijze gevoerde discussie op zijn wenken bediend door drie bijdragen (carreactie, reactie op carreactie en een zelfdragend artikel) n.a.v. het artikel over de toekomst van de tank in Carré nr. 6. Naar aanleiding van het vertrek uit Afghanistan wordt stilgestaan bij de drie hoofdtaken van de krijgsmacht en bij onlangs gehouden Kamerdebatten m.b.t. Defensie. Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen m.b.t. AUKUS, aan het fenomeen innovatie en aan de onlangs afgesloten Weapons Instructor Course van de luchtmacht. Verder in dit nummer het tweede deel van 'Rusland na de Muur' en een drietal historische verhandelingen over respectievelijk plannen voor nucleaire inzet tijdens de Koude Oorlog, de logistiek tijdens de dekolonisatieperiode in Nederlands-Indië en leiderschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rubriek Carrelevant, een boekbespreking, een carreactie en het verenigingsnieuws maken deze editie compleet. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Lkol Niels van Woensel

Redactioneel

Vierkant Beschouwd

Prikken en Prikkels

Carrelevant

Defensiebeleid en Krijgsmacht

Lkol b.d. F.A. Ebbellaar

en

Genm b.d. J.H. de Jonge

Opinie - binnenland

Martijn Kitzen

Lkol Marnix Felius en drs. Belinda Smeenk

Ir. W.F. Helfferich

Boekbespreking

Lkol b.d. P. Dekkers

Overige artikelen

Carreactie

Kol b.d. A. Kruize

Lkol b.d. Patrick Bolder

Ltz 1 mr. A. Volbeda

Overige artikelen

Historie

Tjeerdjan Nieuwenhuis

Kol b.d. Maarten de Jongh Swemer

Drs. Jan Schoeman