Pensioenen

ABP brengt datakwaliteit op orde

door: Martin Weusthuis

Een pensioenuitvoerder dient één keer per jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) te sturen naar alle actieve deelnemers en één keer per vijf jaar een SUPO naar alle slapers en een EUPO naar alle ex-partners die recht hebben op een bijzonder ouderdomspensioen / nabestaandenpensioen. Ook gepensioneerden dienen van de pensioenuitvoerder één keer per jaar een UPO te krijgen, het zogenoemde GUPO. Toch zijn er heel wat militairen en ook burgerambtenaren, die van het ABP niet of een niet volledig UPO krijgen. En voor sommige militairen is dat al jaren zo.

Aantal signalen neemt toe

Zo lang er sprake is van aaneensluitende deelnemingstijd als burger of als militair tot pensioendatum gaat het goed. De geautomatiseerde processen bij ABP produceren dan op tijd een meestal juist UPO. Het gaat vaak niet goed als er sprake is van pensioenopbouw vanuit de twee verschillende pensioenopbouwregelingen die het ABP kent. De eerdere eindloonregeling en de huidige specifieke middelloonregeling voor de militair bouwen op een andere wijze pensioen op dan de middelloonregeling voor de burgerambtenaar

De pensioenresultaten van de twee opbouwlijnen moeten in het UPO worden samengevoegd en dat kan moeilijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de militair b.d. die in zijn UKW-tijd of in zijn SBK-tijd vanuit een (tijdelijke) burgeraanstelling pensioen opbouwt bij het ABP. Veel van deze militairen b.d. krijgen al jaren geen UPO meer. Overigens kunt u in deze situatie en elke andere situatie toch altijd een pensioenoverzicht aanvragen. Dat wordt dan handmatig voor u opgemaakt.

Nu komen er de laatste tijd signalen dat het ook in andere omstandigheden niet goed gaat. Bijvoorbeeld actieve militairen die ontslag namen/kregen en terug in actieve dienst komen, krijgen na hernieuwde indiensttreding een UPO met alleen vermelding van de burgerdiensttijd. Hier speelt waarschijnlijk hetzelfde probleem, nl. dat de militaire en burgeropbouw niet kunnen worden samengevoegd. Dan mag je hopen dat deze ex-militairen één keer per vijf jaar een SUPO krijgen als militaire slaper. Maar op MijnABP is ook geen spoor van een opgebouwd militair pensioen te vinden en op Mijnpensioenoverzicht ook niet. Een goed actueel overzicht heb je dan niet. Een ander voorbeeld is gepensioneerden die een GUPO krijgen waarop het nabestaandenpensioen niet meer wordt vermeld. Er zullen nog andere voorbeelden zijn.

Samenvallende diensttijd

De ABP-pensioenregeling is door alle reglementsaanpassingen en alle overgangsregelingen door de tijd heen, een dusdanig ingewikkeld systeem geworden dat slechts een handjevol specialisten door de bomen het bos nog ziet. En dan ontstaan er complicaties zoals in het geval van de samenvallende pensioenopbouwtijd vóór 1995 van u en uw partner, die kan leiden tot (forse) pensioenverhogingen en nabetalingen. Omroep MAX en de GOV|MHB hebben daar al aandacht aan besteed, maar nog steeds komen er vragen. Advies: Kijk op de ABP-website onder ‘aanvulling samenvallende diensttijd’. ABP voert al ambtshalve herstelacties uit in de situatie waarin het in beide gevallen gaat om bij het ABP gekende deelnemingstijd. Het ABP is echter niet op de hoogte van gelijktijdige pensioenopbouw van u of uw partner bij een andere pensioenuitvoerder! Zo lang die samenvallende diensttijd niet is onderzocht en vastgesteld, vermeldt uw UPO of GUPO de verkeerde bedragen.

Er zijn nog wel meer bijzonderheden in het huidige systeem die hun uitwerking hebben op pensioen en achterliggend kapitaal. Zo leidt hertrouwen na pensioendatum tot aanpassing van het OP-bedrag. Een veel voorkomende daling van het pensioen van de GOV|MHB-achterban is zo’n 2.000 euro bruto per jaar. Het daarmee gemoeide kapitaal is toch zo’n 35.000 euro.

ABP-project Data op orde

Alle pensioenuitvoerders in dit land zijn op weg naar 2026, de datum waarop een nieuw pensioenstelsel van start gaat met een persoonlijk pensioenvermogen voor iedere individuele deelnemer. Maar die wil dan wel graag dat zijn persoonlijk vermogen juist is berekend. Dan moet je op z’n minst weten hoeveel pensioen je in het huidige stelsel hebt opgebouwd. En hoe moet dat dan met deelnemers die al jaren geen UPO hebben gehad?

Het ABP is gestart met het project ‘Data op orde’, om vooruitlopend op 2026 uw pensioengegevens in het huidige systeem op orde te hebben, om zodoende met de volledige en juiste data het nieuwe systeem in te gaan en u een juist persoonlijk pensioenvermogen te leveren.

Verzoek aan leden die geen of een gemankeerd UPO krijgen

De GOV|MHB richt zich tot degenen die het laatste jaar of de laatste jaren geen of een onvolledig UPO hebben gehad. Vindt u wel gegevens op MijnABP? Wilt u zich bij de GOV|MHB melden met de situatie waarin u zich bevindt en de reden waarom u geen UPO ontvangt of een gemankeerd UPO ontvangt, of waarom MijnABP niet de goede gegevens vermeldt? Ook als u geen idee heeft waarom u geen UPO ontvangt, vernemen wij graag de omstandigheden die daartoe zouden kunnen leiden. Op die manier kunnen wij het ABP en het project ‘Data op orde’ voeden met concrete (gegroepeerde) foutmeldingen. Het zal u duidelijk zijn dat de meldingen geanonimiseerd gebeuren, behalve als wij met u tot de slotsom komen dat dat in uw specifieke situatie juist met naam en toenaam moet gebeuren. U kunt contact opnemen via weusthuis@prodef.nl.