VAN DE VOORZITTER

Macht mir nur den rechten Flügel stark[1]

BGEN B.D. J.L.R.M. VERMEULEN

Na twaalf jaar voorzitter te zijn geweest van de NOV en ongeveer honderd columns geschreven te hebben, ben ik in Spanje mijn laatste voorwoord voor Carré aan het typen. Na mijn aantreden als voorzitter was ik bang dat ik geen onderwerpen zou weten. Tot mijn niet geringe verrassing waren er echter altijd zaken die mijn weg kruisten en het naar mijn mening waard waren om besproken te worden. Boodschappen die ik, naar mijn mening als voorzitter van de NOV, zou moeten uitdragen. Boodschappen waar ik adhesiebetuigingen voor kreeg, maar die ook soms bij mensen slecht vielen. In de laatste maand zijn er nog harde woorden gevallen, maar ik heb voor hetzelfde voorwoord ook opgestoken duimpjes en meer gekregen. Ik heb welbewust gepoogd zaken te raken en de emotie daarbij niet te schuwen, echter zonder ooit beledigend te worden. En het zal mij zeker niet altijd gelukt zijn, maar weet wel dat dit de intentie is geweest. En daar waar ik gefaald heb, buig ik nederig het hoofd, daar had ik het beter moeten doen.

Waarom heb ik bij mijn laatste voorwoord voor bovenstaande titel gekozen? Door de coronacrisis is het mij nog veel duidelijker geworden dat de leden, de werknemers van Defensie, centraal staan. De drukte van alledag, het afdoen van de vele mails, stukjes schrijven, nadenken met je collega’s over de te voeren strategie, er waren altijd duizend redenen om niet naar de eenheden en de leden te gaan. Maar telkenmale na een bezoek was er maar een conclusie die ik kon trekken. Ik ben echt wijzer geworden van deze gerichte contactmomenten. De discussie met de vliegers, het OOCKL, met de artillerie, op het DHC, met onze marechaussees in zowel Den Haag als in Apeldoorn, deze bezoeken hebben de discussie inhoud gegeven, hier kwamen nieuwe gedachten op en werden andere definitief naar de prullenbak verwezen. Bij de werknemers van Defensie ligt de wijsheid, zoveel is mij wel duidelijk geworden en daar zullen wij hem ook moeten halen. Dat is onze spreekwoordelijke rechtervleugel. Daarom is dan ook mijn oproep aan mijn opvolger als voorzitter van de NOV in dit laatste voorwoord: investeer hierin. Zeker met een toekomstig HR-model dat een grote impact op het personeel en op heel Defensie zal hebben.

Na de vorige alinea rest mij natuurlijk niets anders dan mijn lezers te bedanken. Er zijn er die ze alle honderd gelezen hebben. Dan moet je daar als voorzitter, maar ook als mens, dankbaar voor zijn. Ik heb mijn voorwoorden moeten en mogen schrijven thuis, in de trein, op vakantie met de boot in Kroatië, in Griekenland, Turkije en nu zit ik in de vroege ochtend op mijn terrasje in Spanje. Het is natuurlijk mooi dat je er als schrijver moeite voor doet, maar het is verspilde moeite en zinloos als er geen lezers zijn die ze willen. Daarom mijn laatste woorden als voorzitter aan mijn lezers: hartelijk dank voor het lezen van mijn geestesvruchten. Het ga u allen goed. Ruud Vermeulen Scheidend voorzitter NOV

Eindnoot 1

'Macht mir nur den rechten Flügel stark', aldus de Duitse Generalfeldmarschall, Alfred Graf von Schlieffen op zijn sterfbed in 1913.