CARRELEVANT

Uitgelichte publicaties

Publicaties die volgens de redactie relevant kunnen zijn voor onze lezers

The EU and Climate Security: Toward Ecological Diplomacy

Publicatiedatum: 121 juli 2021 Gepubliceerd door: Carnegie Endowment for International Peace Link: https://cutt.ly/EUClimateSecurity Leestijd: 30 minuten (hoofdstuk 3)

In dit tachtig pagina’s tellende rapport worden de ambities van Europa t.a.v. klimaatveiligheid besproken: als Europa een effectieve geopolitieke macht wil zijn, zal klimaatveiligheid een duidelijke plaats moeten krijgen in de Europese Buitenland- en Veiligheidspolitiek. In hoofdstuk drie van het rapport, ‘Climate Security, Conflict Prevention, and Peacebuilding’, wordt beschreven hoe klimaatverandering, ook in andere delen van de wereld, een bedreiging kan vormen voor de veiligheid en wat de rol van Europa zou moeten zijn om de bedreigingen het hoofd te bieden.

Closing the Gap: Expanding Cyber Deterrence

Publicatiedatum: 7 juli 2021 Gepubliceerd door: The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) Link: https://cutt.ly/ClosingTheGap Leestijd: 45 minuten

Sinds de publicatie van het rapport over cyberstability door de Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC) in 2019 is op dit gebied veel veranderd t.a.v. te hanteren normen, maatregelen enz. De komende periode zullen twaalf publicaties over dit onderwerp het licht doen schijnen. Closing the Gap is de eerste in deze serie. Gelijktijdig werd ook de tweede publicatie, A Chinese Perspective on the Future of Cyberspace, gelanceerd. HCSS verzorgt de publicaties in nauwe samenwerking met GCSC.

Grand Illusions: The Impact of Misperceptions About Russia on U.S. Policy

Publicatiedatum: 30 juni 2021 Gepubliceerd door: Carnegie Endowment for International Peace Link: https://cutt.ly/RussiaMisperceptions Leestijd: 90 minuten

De spanning in de politieke verhouding tussen Rusland en de Verenigde Staten (VS)/het Westen is misschien wel even groot als tijdens de Koude Oorlog. Bij de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen op het huidige wereldtoneel, waarbij we van het ene conflict naar het andere springen, is het soms goed om de vraag te stellen hoe het ook alweer zo gekomen is. Deze publicatie tracht een antwoord op die vraag te geven en beschrijft hoe de perceptie van de Russische buitenland- en veiligheidspolitiek het Amerikaanse optreden heeft beïnvloed, zowel tijdens als na de periode van de Koude Oorlog. De lezer hoeft het niet per se met alle observaties eens te zijn, maar het stuk biedt wel een goed overzicht.

Korte vermeldingen

Combating Foreign Disinformation on Social Media https://cutt.ly/CombatingDisinformation Armed UAVs: an asset, but not alone all-conquering https://cutt.ly/ArmedUAVs Russia’s National Security Strategy: A Manifesto for a New Era https://cutt.ly/RussiaStrategyManifesto

The Rationale of US Withdrawal From Afghanistan https://cutt.ly/WithdrawalUS Water, peace and security https://cutt.ly/WPSUpdateQ2