VAN DE REDACTIE

Afscheid kol Sander Luijten

Men zegt dat de mens na eenentwintig jaar een zekere vorm van volwassenheid heeft bereikt. Niet voor niets was de status van meerderjarig zijn generaties lang opgehangen aan deze leeftijd.

Uiteraard gaat deze redenering niet altijd op, getuige de precies eenentwintigjarige tijdspanne die onze collega kol Sander Luijten deel heeft uitgemaakt van de redactie van Carré. Al vanaf het prille begin heeft zijn professioneel getinte inbreng en schrijfstijl een uiterst volwassen indruk gemaakt, gedegen en gekleurd door zijn ervaring opgedaan bij het wapen van de Cavalerie en daarbuiten. Hij kon recht voor zijn raap zijn mening spuien over de inbreng van anderen over aan defensie gerelateerde zaken, maar altijd comme il faut.

De laatste jaren bracht hij door in het buitenland, eerst als defensieattaché in Parijs en sinds kort bij de permanente militaire vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Met zijn vloeiende beheersing van de Franse taal plaatsingen die hem op het lijf waren geschreven. Zijn contacten binnen de Franse krijgsmacht leidden bij Carré tot meerdere artikelen met interessante inzichten in het Franse militaire domein.

Nu, na eenentwintig jaar in de redactie te hebben verkeerd, vindt hij het mooi geweest en kondigde hij zijn afscheid aan. Ongetwijfeld een groot gemis voor Carré, maar om in zijn tweede taal te blijven: c’est la vie.

Alors notre ami, bonne chance et au revoir.

Redactie