Informatie Nederlandse Officieren Vereniging

Vereniging

Lidmaatschap en contributie

  • Actief-dienende officieren: € 11,50 p.m.
  • Aspirant-officieren eerste jaar gratis, daarna € 9 p.m. Men dient ten minste twee jaar lid te blijven van de NOV.
  • Postactieve officieren: € 7,50 p.m.
  • Buitengewone leden (partners overleden officieren): € 6 p.m.

Lidmaatschapsnummer Uw werknemersnummer of registratienummer is uw lidmaatschapsnummer.

FLO U kunt lid blijven! Laat het secretariaat NOV weten of uw contributie door het ABP mag worden ingehouden.

Einde lidmaatschap U kunt uw lidmaatschap jaarlijks schriftelijk of per e-mail opzeggen voor 1 december.

Overlijden Bericht van overlijden graag sturen naar het secretariaat van de NOV.

Buitengewoon lidmaatschap De partner van een overleden lid kan buitengewoon lid worden van de vereniging en gebruik blijven maken van de dienstverlening van de NOV.

Adreswijziging Schriftelijk of per e-mail doorgeven aan het secretariaat van de NOV.

Hoofdbestuur

Samenstelling

lkol N. van Woensel EMSD, voorzitter

genm b.d. jhr. J.H. de Jonge, vicevoorzitter (CLAS)

genm b.d. R.S. van Dam, vicevoorzitter (CLSK)

kol b.d. J.M.M. Govaarts, vicevoorzitter (KMar)

lkol b.d. drs. R.J.T. Vranken, secretaris

lkol b.d. P.G.M. Vogel, penningmeester

lkol b.d. C.H.A. Parthesius, Hoofd Sectie 3

kol J. van Veenhuizen

lkol M. Duvekot

lkol vlieger P. Hardenbol, tevens voorzitter belangengroep vliegers

lkol arts drs. E.J. Hertenberg, tevens voorzitter belangengroep artsen

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitters, de secretaris en de penningmeester.

Adviseurs hoofdbestuur

humanistisch raadsman drs. J. Schwerzel (geestelijk adviseur)

kol b.d. mr. C.H. van der Meij MPA (redactie Carré)

Secretariaat

Ledenadministratie:

Mevr. Edith van Starkenburg en mevr. Michaela Veen

Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag, Tel: 070 3839504

IBAN: NL02INGB0000593333

BIC: INGBNL2A

Bank: ING Bank

e-mail: secretariaat@nederlandseofficierenvereniging.nl


Website

www.nederlandseofficierenvereniging.nl