BOEKBESPREKING

Wiel en rups

Voertuigen van de landmacht 1945 - 2015

RECENSENT: KOL B.D. MR. C.H. VAN DER MEIJ MPA

BOEKINFORMATIE

Auteur: Sander Ruys ISBN: 978 94 6249 770 2 (tweede druk) Uitgever: Walburg Pers, Zutphen Uitvoering: Hardback 560 pagina’s met origineel fotomateriaal, tabellen en bijlagen Prijs: €59,99

Dit boek met als titel Wiel en Rups - door Sander Ruys geschreven onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) - behandelt de geschiedenis van de wiel- en rupsvoertuigen van de Koninklijke Landmacht (KL) van 1945 tot 2015.

Bij de opbouw van de KL na de Tweede Wereldoorlog (WO 2) vormde mobiliteit in de vorm van motorisering en later mechanisering een van de speerpunten. Dit was een geleidelijk proces dat begon met de beperkt mobiele infanteriedivisie uit de jaren veertig en vijftig. Vanaf de jaren zestig kwam daarin verandering die werd afgesloten met de gemechaniseerde brigade en de luchtmobiele brigade van de jaren negentig.

Zowel bij de gevechtseenheden als bij de hen ondersteunende eenheden vormden voertuigen een essentieel bestanddeel, maar ook voor de bedrijfsvoering in vredestijd waren voertuigen onmisbaar. In de loop van de jaren is zo een breed scala van wiel- en rupsvoertuigen ontstaan bij de KL, waarvan er vele zichtbaar waren in het dagelijkse verkeer.

In Wiel en Rups wordt in Deel 1 op chronologische wijze de opbouw vanaf 1945 tot 1949 m.b.v. buitgemaakte voertuigen en voertuigen die zijn overgenomen van de geallieerden behandeld, waarna de verdere opbouw, uitbreiding en vernieuwing van 1949 tot 1960 aan de orde komt. Hierna wordt aandacht besteed aan de mechanisering en motorisering van 1960 tot 1970, gevolgd door de versterking, verbetering en vernieuwing van 1970 tot 1990. Het volgende gedeelte over de nieuwe taken, specialisatie en inkrimping van 1990 tot 2010 wordt afgesloten met een verhandeling over de verdere inkrimping van 2010 tot 2015. In Deel 2 wordt o.a. aandacht besteed aan voertuigen ten behoeve van de explosievenopruiming, brandweer, mobiele colonnes, de kantinedienst, de rijopleiding enz. Het boek is voorzien van een groot aantal tabellen met specifieke gegevens over uitvoeringen, registratiegegevens en verdere bijzonderheden, en wordt afgesloten met bijlagen met daarin overzichten van de voertuigen die in de beschreven periode in gebruik zijn geweest.

Alhoewel de auteur in zijn slotwoord aangeeft dat in dit boek geen allesomvattende beschrijving wordt aangeboden van het voertuigenpark van de KL na WO II, biedt dit boek een completer beeld dan in eerdere publicaties en is hij er bovendien in geslaagd een en ander in een bredere context te zetten. Verder biedt dit lijvige boekwerk naar mijn mening een omvattend overzicht van alle wiel- en rupsvoertuigen die van 1945 tot 2015 bij de KL in dienst zijn geweest.

De schrijver van dit lijvig boekwerk is er naar mijn mening zeker in geslaagd een omvattend overzicht te geven van alle wiel- en rupsvoertuigen die van 1945 tot 2015 bij de KL in dienst zijn geweest. Jeeps, vrachtauto’s, motorfietsen, autobussen, pantservoertuigen, geschut, bouwmachines, opleggers en aanhangwagens, kortom alles wat kon rijden, is te vinden in dit rijk geïllustreerde standaardwerk over voertuigen van de KL uit deze periode.

Dit goed toegankelijke, mooi vormgegeven, en met veel afbeeldingen met duidelijke bijschriften volumineuze boek is boeiend en compleet. Eigenlijk is dit boek gewoon een hebbeding voor de rechtgeaarde landmachter en verder voor eenieder die interesse heeft in militaire voertuigen. Ik kan het boek dan ook van harte bij u aanbevelen.