Pensioenen

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

door: Martin Weusthuis

Het Verantwoordingsorgaan van het ABP is een medezeggenschapsorgaan. De leden van het Verantwoordingsorgaan bestaan uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers betrokken bij het ABP.

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het ABP-bestuur vooraf, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren.

De vertegenwoordigers van de werknemers worden gekozen door de actieve deelnemers en de gepensioneerden van het ABP. Er zijn twee lijsten. Actieve deelnemers kiezen hun vertegenwoordigers op de actievenlijst en de gepensioneerden kiezen hun vertegenwoordigers op de gepensioneerdenlijst. De vertegenwoordigers van de werkgevers worden benoemd door hun achterban. In 2022 worden nieuwe verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP gehouden. De GOV|MHB is momenteel in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd en wil dat graag zo houden. Wij willen meedoen aan die verkiezingen. We zijn op zoek naar kandidaten voor beide lijsten, zowel actief als gepensioneerd. Had u altijd al belangstelling in pensioenen en de financiële wereld? Heeft u kennis van zaken en wilt u nu wel eens weten hoe dat in die wereld werkt? En wilt u meebeslissen over uw pensioen? Dan is het Verantwoordingsorgaan misschien iets voor u! Wel eerst door de ballotage en de verkiezingen komen. In de nabije toekomst communiceren we over kandidatenprofielen, wijze van kandideren, datums van informatieve bijeenkomsten e.d.