Colofon

Het ProDef bulletin is een uitgave van de

Gezamenlijke Officierenverenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB). Het bulletin verschijnt 8 keer per jaar.

Adres secretariaat GOV|MHB en redactie ProDef bulletin:

Wassenaarseweg 2

2596 CH Den Haag

070-3839504

www.prodef.nl

info@prodef.nl

(secretariaat/administratie)

secretaris@prodef.nl

(redactie ProDef bulletin)

Redactie

H. Krul (hoofdredacteur), drs. M.A.M. Weusthuis, R. Bliek, P. Eijkelenkamp, Th. van Leeuwen, T. Kofman.

Aan dit nummer werkten mee:

R. Pulles, J.L.R.M. Vermeulen, M. Hellendoorn, R.J. Oostendorp

Vormgeving

Frank de Wit, Zwolle, mr. J.H.G. Lankhorst, arts

Advertenties

070-3839504

© ProDef bulletin

Overname van artikelen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de teksten in dit bulletin.

Wijzigingen adres- en persoonsgegevens

Svp doorgeven aan het secretariaat van de GOV|MHB: 070-3839504

info@prodef.nl

Juridisch advies

Voor arbeidsgerelateerde vragen en/of conflicten beschikt de GOV|MHB over drie juridische adviseurs. De procedure loopt in aanvang via de coördinator R. Pulles (duo-voorzitter GOV|MHB, 070-3839504 of coordinator.ib@prodef.nl). In spoedeisende gevallen kan onder goedkeuring achteraf rechtstreeks contact worden opgenomen met: mr. B. Blonk, 070-3839504, bert.blonk@prodef.nl

Kopij

Kopij voor nummer 6 van het ProDef-bulletin dient voor 19 augustus 2021 per e-mail bij de redactie aanwezig te zijn.