VAN DE VOORZITTER

Laten we de uitdaging samen aangaan!

LKOL NIELS VAN WOENSEL

Eindelijk is het zover! Na anderhalf jaar studeren voor de Hogere Defensievorming (HDV) mag ik Ruud Vermeulen opvolgen als voorzitter van de NOV. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Ruud heeft dertien jaar aan het stuur van de NOV gestaan en veel voor de vereniging betekend. Daar zijn wij hem allemaal dankbaar voor. En nu is het aan mij om zijn goede werk voort te zetten, maar ook om mijn eigen weg te gaan. Voor het eerst in lange tijd heeft de NOV weer gekozen voor een actief dienende militair als voorzitter. Hoewel dit voor- en nadelen heeft ga ik mijn uiterste best voor u doen. Mijn functie als onderhandelaar voor de GOV|MHB en de HDV-opleiding hebben mij hier hopelijk goed op voorbereid. Ik heb veel geleerd en veel kennis opgedaan en ga die nu gebruiken in deze mooie uitdaging.

De eerste weken heb ik al ontzettend veel mensen gesproken en veel gezien en gehoord. Ik zal de komende weken nog veel meer mensen gaan spreken om zo een goed beeld te krijgen van de NOV en de uitdagingen die voor ons liggen. Ik hoop als actief dienende militair gebruik te kunnen maken van mijn netwerk binnen Defensie en een nieuwe groep militairen niet alleen lid te kunnen maken van de vereniging, maar vooral ook betrokken te laten zijn bij de NOV. En het maakt niet uit of dit in het bestuur is, of als betrokken lid dat zijn of haar mening laat horen en ons vertelt wat er leeft in de organisatie. Dit geldt natuurlijk ook voor de post-actieve militairen. Verder staan onderwerpen als pensioenen, veteranenbeleid en reservisten prominent op de agenda en ook daarbij is het belangrijk dat wij weten wat er bij de leden leeft. Uiteindelijk gaat het erom dat wij als moderne vakbond de belangen van onze leden behartigen. Dat is de kern van een vakbond. Daarom probeer ik de komende tijd bestaande en ook nieuwe manieren te vinden om leden te betrekken bij en inzicht te geven in wat de NOV elke dag voor u doet. Openheid en transparantie zijn daarbij belangrijke zaken, niet alleen voor Defensie maar ook voor een vakbond.

Al enige tijd is het overleg met Defensie en de andere bonden moeizaam en ook op dit moment lopen de onderhandelingen niet zoals het zou moeten. Het zal niet makkelijk worden om dit te verbeteren, maar het is wel noodzakelijk om dit te doen, want het is hard nodig. Nodig om het vertrouwen van de leden te behouden of terug te winnen, maar ook nodig voor Defensie om de problemen die de organisatie heeft het hoofd te kunnen bieden. Ook dat is in het belang van het personeel. Hoe dit precies moet gebeuren is niet zo eenvoudig te zeggen. Er zijn al vele pogingen gedaan en die hebben niet altijd tot succes geleid. Ik geloof zelf in de kracht van de verbinding. Verbinding tussen de bonden, verbinding met Defensie, maar vooral verbinding met het defensiepersoneel en met post-actieve militairen. Inzicht krijgen in elkaars belangen en drijfveren en proberen in gezamenlijkheid tot oplossingen te komen waar alle partijen wat aan hebben. Focussen op de inhoud en minder op het proces.

Kortom, er is nog veel werk te verzetten, binnen de NOV maar ook daarbuiten. Werk dat we samen zullen moeten oppakken. Ik zal mij inzetten om de goede dingen voort te zetten en daar waar mogelijk te verbeteren. Ik sta daarbij open voor kritiek, maar hoor ook graag waar het goed gaat. Om te weten wat er leeft, waar de prioriteiten liggen en hoe we samen stappen kunnen maken. Laten we de uitdaging samen aangaan.

Niels van Woensel

De vier doelstellingen van de NOV: * het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen; * fungeren als een platform voor de beroepsgroep; * bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie; * meedenken over vrede en veiligheid.

Er is veel werk te verzetten, binnen de NOV en daarbuiten, dat we samen moeten oppakken