CARRELEVANT

Uitgelichte publicaties

Publicaties die volgens de redactie relevant kunnen zijn voor onze lezers

Afghanistan after the U.S. pullout: Challenges to Russia and Central Asia

Publicatiedatum: 13 juli 2021 Gepubliceerd door: Carnegie Endowment for International Peace Link: https://cutt.ly/EWzvSVb Leestijd: 10 minuten

Dit artikel (geschreven door Dmitri Trenin, voormalig officier in het Sovjetleger en thans hoofd van de Carnegie vestiging in Moskou) behandelt de uitdagingen voor de omliggende landen na het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan. De bedreigingen voor die omliggende landen komen niet zozeer van de taliban, maar van terroristische groeperingen (zoals IS, of afsplitsingen daarvan). Door de instabiliteit in Afghanistan vormen terroristische acties in de omliggende landen en criminaliteit i.v.m. de narcoticahandel een reëel gevaar. Interveniëren in Afghanistan is geen optie. De vraag is dan op welke manier de omliggende landen de dreigingen kunnen afwenden en welke militaire en diplomatieke inspanningen daarvoor mogelijk zijn.

NATO's Strategic Concept - Three Do's and Don'ts

Publicatiedatum: juni 2021 Gepubliceerd door: Centre for Security Studies Link: https://cutt.ly/XWzYbzY Leestijd: 12 minuten

Het huidige strategische concept van de NAVO dateert alweer van 2010. Tijdens de NAVO-top in juni van dit jaar is besloten tot het opstellen van een nieuw strategisch concept dat in 2022 gereed moet zijn (zie ook het Vierkant Beschouwd in Carré 5-2021: NAVO-2030 - Een ambitieuze agenda). De ‘Three Do’s and Don’ts’ houden kortgezegd in dat de NAVO zich zou moeten concentreren op lastenverdeling en niet de interne strijd met lidstaten over het hanteren van democratische waarden; dat het aspect ‘resilience’ zou moeten worden gekoppeld aan de bondgenootschappelijke verdediging en nationale veiligheid en niet alleen vanuit het aspect wetgeving moet worden benaderd; dat de NAVO ‘gold standards’ voor interoperabiliteit moet blijven afspreken, maar niet wereldwijd de bepalende instantie voor standaardisatie moet willen zijn. Kortom, een oproep tot realisme.

The Future of NLD SOF: Towards an All-Domain Force

Publicatiedatum: 5 juli 2021 Gepubliceerd door: The Hague Centre for Strategic Studies Link: https://cutt.ly/CWzbwtX Leestijd: 30 minuten (samenvatting)

Deze HCSS-studie richt zich op het identificeren en beschrijven van de functionele vereisten voor een toekomstbestendige Nederlandse Special Operations Force (NLD SOF). Daarmee wil de studie een bijdrage leveren aan een beter geïnformeerd en meer uitgesproken debat over het nut en het gebruik van SOF. Dit vereist een regelmatige kritische evaluatie van de belangrijkste SOF-rollen en -taken. Een dergelijke evaluatie vereist op zijn beurt een duidelijke visie en strategie over hoe de zeer beperkte en schaarse SOF-functionaliteit het beste kan worden gebruikt om strategische nationale belangen die op het spel staan te bevorderen en te verdedigen.

Mapping of Cyber Doctrines (Japan, US, The Netherlands)

Publicatiedatum: juni 2021 Gepubliceerd door: Konrad Adenauer Stiftung Link: https://cutt.ly/iWWWdjK Leestijd: 25 minuten

In het kader van de discussie over de afstemming van cyberdoctrines wordt in dit artikel de cyberverdediging door Japan, Nederland en de Verenigde Staten vergeleken. Door van deze drie landen de essentiële richtlijnen, organisatorische achtergrond en het operationeel gedrag te schetsen, illustreert de vergelijking het spectrum van meer defensieve tot meer offensieve opstellingen bij de bestrijding van aan staten gerelateerde cyberaanvallen. Aangezien het tot nu toe niet is gelukt om een effectieve samenhangende afweer te realiseren, is het de moeite waard om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen.

Korte vermeldingen

New British Army brigade: reshaping UK special operations for the better? https://cutt.ly/pWWEJzv Afghanistan under the Taliban https://cutt.ly/qWzZht8 Redefining US-Turjey Relationship https://cutt.ly/SWzZwy8

Podcast: A Closer Look at Russia's New National Security Strategy https://cutt.ly/2WzLLN8 NATO in a Illiberal World https://cutt.ly/SWzLM06

Russia's Role in the Eastern Mediterranean https://cutt.ly/CWzZi9p