INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 6 - 2021

In dit nummer roept de nieuwe voorzitter van de NOV in zijn eerste voorwoord de leden op samen met het bestuur de uitdagingen aan te gaan. Vanzelfsprekend wordt gereageerd op de recente gebeurtenissen in Afghanistan, wordt ingegaan op de personeelsproblematiek bij Defensie en wordt aandacht besteed aan het verband tussen nationale veiligheid en economie. Met een tweetal artikelen over respectievelijk space en de rol van de tank wordt een blik in de toekomst geworpen. Verder in dit nummer het eerste deel van de drieluik 'Rusland na de muur', een tweetal historische verhandelingen en een humoristische bijdrage over de afhandeling van klachten. De rubriek Carrelevant, een drietal boekbesprekingen en het verenigingsnieuws maken deze aflevering compleet. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Lkol Niels van Woensel

Redactioneel

Vierkant Beschouwd

Prikken en Prikkels

Carrelevant

Opinie - binnenland

Lkol b.d. Patrick Bolder en lkol b.d. P. Dekkers

Lkol b.d. Patrick Bolder en lkol b.d. P. Dekkers

Overige artikelen

Historie

Lkol b.d. P. Dekkers

Drs. Jan Schoeman

Humor

Lkol b.d. P. Dekkers

Informatie

De vier doelstellingen van de NOV: * het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen; * fungeren als een platform voor de beroepsgroep; * bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie; * meedenken over vrede en veiligheid.