Nummer 6 - september 2021


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging


Vierkant Beschouwd: De krijgsmacht is geen marktpartij


Defensie gaat de ruimte in