BOEKBESPREKING

Extreme Ownership

How U.S. Navy Seals Lead and Win

RECENSENT: ELNT R. DUBLING

BOEKINFORMATIE

Auteurs: Jocko Willink & Leif Babin Uitgeverij: St. Martin’s Press (2017) ISBN: 978-1-250-18386-6 Boekinfo: hardcover, 384 pagina’s Prijs: €18,09 (bol.com)

De auteurs, Jocko Willink en Leif Babin, zijn voormalige officieren van de U.S. Navy SEALs, de special forces van de Amerikaanse marine. Het zijn leiders met ervaring in het bouwen, trainen en leiden van goed presterende, winnende teams. Willink was commandant van SEAL Team Three’s Task Unit Bruiser en Babin was een van de pelotonscommandanten tijdens de slag om Ramadi in Irak, 2006. Het team organiseerde en voerde SEAL-operaties uit die de ‘Ready First’ Brigade van de U.S. Army’s First Armored Division ondersteunden stabiliteit te brengen in Ramadi. Task Unit Bruiser werd de meest onderscheiden special operations unit van de Irak-oorlog. Na hun uitgebreide militaire dienstperiode hebben zij gezamenlijk het bedrijf Echelon Front opgericht, dat zich richt op het creëren van goed presterende teams die winnen. In het boek Extreme Ownership vertalen zij hun leiderschapslessen van het slagveld naar heldere principes die toegepast kunnen worden in ieder team en elke organisatie, zowel op als buiten het slagveld.

Het boek is opgedeeld in drie delen: Winning the war within, Laws of combat en Sustaining victory. Elk deel is opgedeeld in vier hoofdstukken en de auteurs wisselen elkaar in bijna elk hoofdstuk af. Elk hoofdstuk begint met een anekdote over de strijd in Ramadi met daarachter een les in leiderschap. Vervolgens wordt deze les als een principe verder uitgediept. Aansluitend wordt de vertaalslag gemaakt naar het bedrijfsleven. Daarmee wordt het boek niet alleen interessant voor leiderschap op het gevechtsveld, zowel tijdens de voorbereiding als in de uitvoering, maar ook voor vredesbedrijfsvoering en niet-militairen.

Het eerste deel, Winning the war within, gaat over de mindset van de leider. Dat deze het eigenaarschap moet pakken van alles dat impact heeft op zijn missie en daarmee als eerste naar zichzelf moet kijken als zaken fout gaan. Daarnaast gaat het in op het feit dat een leider moet geloven in de opdracht. Niet alleen zal de leider zelf zich dan volledig inzetten, maar de leider kan dan ook zijn ondergeschikten overtuigen van het belang en noodzaak van de opdracht en daarmee inzet waarborgen. Verder dient een leider het besef te hebben dat iedereen kan falen en tegenstanders capabel zijn. Daarom is het geven van professioneel respect aan anderen van belang en dient men voortdurend naar verbetering te streven.

Het volgende deel, Laws of combat, dekt vier principes en gebruikt welbekende militaire concepten, als eenvoud en gedecentraliseerde commandovoering. Het gaat in op teamwork, het voorkomen van ‘zij en wij’ denken, eenvoud bewaren in opdrachten, prioriteren onder druk en opdrachtgerichte commandovoering.

Het laatste deel, Sustaining victory, behandelt vier principes. Waar in het voorgaande deel principes voor de korte termijn worden beschreven gelden zij hier voor de lange termijn. Het gaat in op het belang van het maken van plannen en daarmee het besluitvormingsproces. Op het belang van evalueren en standaardiseren, proactief zijn in besluitvorming in plaats van reactief en leidinggeven naar boven en beneden in de commandovoering. Met omlaag leidinggeven wordt bedoeld dat ondergeschikten geïnformeerd moeten worden over het grotere geheel, waardoor zij gemotiveerd blijven en zich blijven inzetten. Bij omhoog wordt uitgelegd hoe zaken voor elkaar te krijgen bij superieuren.

De auteurs beschrijven meerdere aspecten van leiderschap, die zij middels de drie delen met elk vier hoofdstukken overzichtelijk presenteren. De verschillende aspecten haken sterk op elkaar in. Daardoor lijkt het dat sommige hoofstukken elkaar overlappen en worden bepaalde leiderschapslessen meerdere keren herhaald. Vooral bij het toepassen van het principe ‘eigenaarschap’ is dit het geval, zonder echter storend te zijn. Zo wordt op krachtige wijze de kern van het boek door herhaling juist ingeslepen. Voor de jongere leidinggevende is het boek zeker aan te raden. Ondanks dat ervaren (militaire) leidinggevenden veel aspecten in het boek bekend voor zullen komen is ook voor hen het boek aan te raden. Het geeft een andere manier van ordenen van leiderschapsprincipes weer, de voorbeelden zijn helder en herkenbaar, het vult op bepaalde punten de ‘Visie Leidinggeven’ aan en geeft concrete handvatten in de vorm van gedragingen weer. Daarnaast geeft het een inkijk in hoe in een van de meest succesvolle special operations units leiderschap wordt toegepast.