VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

  • Prepensioendag
  • Algemene Vergadering van Leden
  • Ledenbestand

Prepensioendag uitgesteld naar 6 oktober 2021

In Carré nr. 2 was gesteld dat de prepensioendag 2020 – 2021 was verzet naar 8 oktober 2021. Dat wordt 6 oktober 2021. Wij hopen op uw begrip voor dit besluit.

Algemene Vergadering van Leden op 10 juni 2021

De voorzitter en het Hoofdbestuur (HB) van de NOV nodigen de leden uit voor de Algemene Vergadering van Leden (AVL) die zal worden gehouden op donderdag 10 juni 2021, aanvang 13.00 uur, in de Kromhoutkazerne, Waterliniezaal. De agenda van de AVL zal tijdig via de NOV-site en een nieuwsbrief worden aangeboden.

In verband met de dan waarschijnlijk nog steeds van kracht zijnde coronamaatregelen, en verder uitstel niet aan de orde is, zal de vergadering in hybride vorm plaatsvinden. Dit houdt in dat alleen het HB, het dagelijks bestuur (DB), de voorzitters van belangengroepen, de voorzitters van de afdelingen en de adviseurs fysiek aanwezig zullen zijn. De leden die de vergadering willen bijwonen kunnen deze via een webinar volgen. Dit zal de laatste AVL zijn van Ruud Vermeulen als voorzitter van de NOV. Natuurlijk zullen wij dit op gepaste wijze markeren. Tijdens de volgende AVL, 10 december 2021, zal hopelijk nog persoonlijk op gepaste wijze van Ruud Vermeulen als voorzitter afscheid genomen kunnen worden.

Voorafgaand aan de AVL zullen waarschijnlijk in mei 2021 de afdelingsvergaderingen worden gehouden. De leden zullen nog worden geïnformeerd over de nadere bijzonderheden m.b.t. deze vergaderingen.

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heeft de afgelopen periode 27 nieuwe leden mogen ontvangen, in de rangen van cadet tot en met kolonel.

Tevens zijn twee partners van overleden militairen bijzonder lid geworden.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

Lkol b.d. G.C.M. Boogaarts (logistiek) 07-04-2020 Lkol b.d. J.B. Linsen (infanterie) sep-okt 2020 Lkol b.d. D. Barendregt (logistiek) 14-02-2021 Bgen b.d. H.J. v.d. Graaf (infanterie) 10-03-2021 Maj b.d. M.J.G. Frinking (infanterie) 10-08-2020 Kol b.d. J.A. Rijpert (logistiek) 24-12-2020

Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.