Column

door: Tom Kofman

Koester Uwe zegeningen….

Wij kunnen de avondklok en de lockdown weliswaar verafschuwen, maar een medaille heeft ook een andere kant, te weten die van de intense rust op straat na 10.00 uur ’s avonds als gevolg van de avondklok (al weer sinds 23 januari 2021…).

Verdwenen zijn de voorbij razende auto’s en de aangeschoten jongeren op fiets en scooter uit het straatbeeld. Kijk uit het raam en je ziet of hoort (vrijwel) niets. De stilte van de zestiger jaren is terug. Dus geenszins een straf, edoch ultieme onthaasting is ons deel. Ooit zal er net zoveel nostalgie zijn naar de avondklok van 2021 als er nu nog is naar de autoloze zondagen van zaliger MP Joop den Uyl anno 1973.

Economisch worden nadelen ten dele gecompenseerd door voordelen. Het min of meer opgelegde thuiswerken doet inventiviteit, productiviteit en het vermogen tot improviseren toenemen. De structurele veranderingen zijn legio, denk aan de stroomversnelling richting platformeconomie. Massa werkloosheid of een faillissementsgolf? Niets van dat alles.

Er zijn meer vacatures die niet opgevuld kunnen worden, dan dat er mensen de straat op worden geschopt. Dit mede dankzij overheidssteun, maar ook door aanzwellende vraag naar ICT’ers, distributie- en medewerkers in de zorg. Laten wij vooral onze zegeningen koesteren!

Ondertussen zitten wij met de demissionaire resten van Rutte III. De pandemie wil maar niet wegebben en de laatste hoop rust op het massaal vaccineren van de bevolking (mondiaal…).

Ik lieg niet met dank aan het selectief geheugen

Wees gewaarschuwd als je verkenners het doornen pad op stuurt. Voor je het weet heb je een informateur als Herman Tjeenk Willink broodnodig om scherven te rapen. Ik lieg niet, ik lieg nooit. Hoe Rutte geheel alleen kwam te staan met zijn eigen waarheid.

Toch in en in triest als je geteisterd wordt door het fenomeen dat je als MP aan saillante zaken geen actieve herinneringen meer hebt. Wellicht een goede zaak voor Mark om de bovenkamer eens te laten doorlichten door professor Erik Scherder (neuropsycholoog). Ik denk zelve aan muziektherapie, want Mark is onder de streep een niet onverdienstelijk pianist (do not shoot the pianist…).

Zal ik het collectief geheugen nog eens opfrissen met wat inactieve herinneringen van onze populaire demissionaire MP?

  • 2017: de memo’s over het afschaffen van de dividendbelasting
  • 2015: bombardement van Hawija
  • BuZa leugens van Halbe Zijlstra. Het gefabuleerde bezoek aan datsja Putin. Wederom acute vorm van amnesie bij Mark
  • 2015: mediatraining. In College Tour zei Mark: “nooit naar mediatraining geweest”. Mediatraining is binnen JOVD en VVD een vast onderdeel van de opleiding. Een van zijn trainers was nota bene Ton Elias (communicatieadviseur en prominent ex VVD kamerlid).
  • 2021: Pieter Omtzigt. Het was volstrekt onnodig om zo stellig voor de camera’s van de NOS te beweren, dat hij nimmer over Omtzigt had gesproken. Had gewoon verklaard, dat Omtzigt wel even ter sprake was gekomen als potentiële minister en hij ware er gewoon mee weggekomen. Maar nee, hij koos voor ontkenning zonder enig voorbehoud. “Ik lieg niet” bleef hij maar herhalen tijdens het debat in de tweede kamer.

De rest is U bekend, een motie van wantrouwen haalde het niet en onze MP weigerde halsstarrig om de eer aan zichzelf te houden, verzopen in zijn eigen waarheid en vast van plan om tot het bittere eind te vechten voor zijn politieke voortbestaan. Arme informateur. Herman TW zal extreem veel moeite moeten doen om zo goed en kwaad als het gaat het vertrouwen in Mark te restaureren. Hoe aan een meerderheid te komen voor Rutte IV?

Ik heb het eerlijk gezegd wel gehad met deze “verbindelaar met selectief geheugenverlies”. Houdini of Hans Klok, beiden zowel ontsnappingsartiest als illusionist. Genoeg is genoeg, maar toch vrees ik dat Rutte IV er gaat komen….