INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 3 - 2021

In dit nummer besteedt voorzitter NOV wederom aandacht aan het personeelsbeleid bij Defensie, betoogt de redactie dat het eerlijke verhaal moet worden verteld en eigenheimers de voorkeur hebben, wordt voor het te formeren kabinet een panklare defensieparagraaf aangeboden en wordt het risico van risicomijdend gedrag besproken. Verder in dit nummer aandacht voor de relatie van Turkije met de NAVO, de positie van Navalny als illustratie van cognitieve oorrlogvoering, de kosten van de F-35 en complotdenkers. Een historische verhandeling uit de dekolonisatieperiode Nederlands-Indië, drie boekbesprekingen en het verenigingsnieuws maken deze editie compleet. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen

Redactioneel

Vierkant beschouwd

Prikken en prikkels

Defensiebeleid en Krijgsmacht

Genm b.d. J.H. de jonge

Opinie - binnenland

Martijn Kitzen

Dr. Jaap Anten

Ir. W.F. Helfferich

Lkol b.d. P. Dekkers

Opinie - buitenland

Lkol Patrick Bolder en Dorith Kool

Boekbespreking

Martijn Kitzen

Lkol b.d. P. Dekkers

Lkol b.d. P. Dekkers

Overige artikelen

Historie

Kol b.d. Maarten de Jongh Swemer

Carreactie

Jan Bakker

Redactie

Informatie

De vier doelstellingen van de NOV: * het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen; * fungeren als een platform voor de beroepsgroep; * bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie; * meedenken over vrede en veiligheid.