VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

Bijzondere HB-vergadering

Op 4 december 2020 werd een bijzondere, informatieve HB(+) vergadering gehouden.

Zoals u al in Carré nr. 7 heeft kunnen lezen, heeft het Hoofdbestuur (HB) van de NOV besloten de Algemene Vergadering van Leden (AV) door te schuiven naar het voorjaar van 2021, dit in overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (J&V). Deze wet gaf ook de mogelijkheid de AV digitaal uit te voeren op het eerder geplande tijdstip. In het licht van de hogere leeftijd van een aantal trouwe deelnemers aan onze AV, hebben wij tot het eerste besloten.

Toch heeft het HB-NOV op 4 december via een VTC, een breed gremium van haar bestuurders, voorzitters, adviseurs en leden van commissies geïnformeerd over de financiële toestand van de NOV, de conclusies van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2019, de realisatie (tot 30 november) 2020 en de voorgestelde begroting over 2021. Verder hebben hier de strategie van 2021 en de ontwikkelingen van het ledenbestand in 2020 de revue gepasseerd en hebben de diverse voorzitters en bestuurders aangeven hoe zij denken te acteren in 2021. Voor alle duidelijkheid, het karakter van deze VTC was puur informatief, besluiten worden genomen door onze leden op de AV.

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heeft zeventien nieuwe leden in de rang van cad tot en met kol welkom mogen heten. Ook mochten wij twee partners van overleden militairen verwelkomen als bijzonder lid.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

Kol b.d. R.W.J. Slijboom 9-10-2020 Kap b.d. S.J. Brüggeman 10-10-2020 Kol b.d. H.A. Lammers 13-10-2020 Cdre b.d. J. de Ruiter 10-11-2020

Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.