INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 8 - 2020

In het laatste nummer van 2020 verwelkomt voorzitter NOV het nieuwe jaar, wordt aandacht besteed aan de nieuwe Defensievisie en gaat D&K uitgebreid in op de gevolgen van COVID-19 voor de krijgsmacht. Verder wordt wederom stilgestaan bij het informatiegestuurd optreden, treft u een bijdrage aan over de Nederlandse defensie-industrie en presenteert D&K het jaaroverzicht. Een historische verhandeling over de Nordhorn range, het inmiddels traditionele kerstverhaal en het verenigingsnieuws completeren deze editie. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid;

Opinie - binnenland

Dr.Martijn Kitzen

Mr. R.C. Nulkes

Opinie - buitenland

Lkol b.d. Victor Remouchamps en kol b.d. Charlef Brantz

Redactioneel

VIERKANT BESCHOUWD

PRIKKEN EN PRIKKELS

Overige artikelen

HISTORIE

Lkol b.d. P. Dekkers

KERSTVERHAAL

Lkol b.d. P. Dekkers

Verenigingsnieuws

Informatie

Defensiebeleid en Krijgsmacht

COVID-19 EN DE GEVOLGEN VOOR DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT

Genm b.d. J.H. de Jonge

Lkol drs. L.C.J.M. Punt

Cdre b.d. drs. D.F. Nagel

Lkol b.d. F.A. Ebbelaar

Maj (R) b.d. drs. J.A.J. Stevens

Bgen b.d. J. Reitsma

OVERIGE BIJDRAGEN

Lkol b.d. F.A. Ebbelaar

Lkol b.d. F.A. Ebbelaar