Nummer 8, december 2020


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging

Bestuur en redactie wensen onze lezers mooie kerstdagen en een gezond nieuwjaar