VAN DE VOORZITTER

Exit 2020 en hartelijk welkom 2021

BGEN B.D. J.L.R.M. VERMEULEN

Als ik in de laatste column van 2020

nog eens met een defensiebril terugkijk naar dit jaar,

zie ik dat er veel is gebeurd.


Nationale verzekeringspolis COVID-19 domineerde het jaar en daarmee werd de slagvaardigheid van de krijgsmacht op haar waarde geschat. Bij de inrichting van teststraten werd gebruik gemaakt van de unieke capaciteiten en vaardigheden van Defensie. De taak ‘nationale operaties’ en het zijn van de ultieme ’verzekeringspolis’ van Nederland kwam nu goed tot zijn recht.

Anticyclisch investeren Vanaf 2008 hebben wij ons de crisis uitbezuinigd. Economen weten dat een economie anticyclisch ingericht moet worden. De eerste keer doet dat pijn en kost veel geld. De pandemie heeft ons deze stap laten maken. Defensie leent zich voor anticyclisch investeren. Investeren in mensen, infrastructuur en nieuwe technologie, zoals energieneutraal worden. Hier liggen kansen.

De effectieve en efficiënte overheid Affaires bij de Belastingdienst, het CBR en het UWV hebben de nadelen getoond van een bedrijfsmatig ingerichte overheid. Diensten, buiten de departementen geplaatst, vielen niet meer onder de directe controle van de Tweede Kamer en de Rekenkamer. De pandemie heeft Nederland wakker geschud. Er was gebrek aan mondkapjes, handschoenen en beschermende kleding. Departementen hadden geen kennis meer in huis en moesten vertrouwen op anderen. Een evaluatie zal zeker aangeven dat dit nooit de bedoeling was. De focus lag op management; inhoudelijke kennis werd veronachtzaamd. Dat breekt ons op. Bij de Defensievisie 2035 zien wij hetzelfde.

Amerika en de NAVO De Chinese marine heeft al meer schepen dan de Amerikaanse. De Verenigde Staten (VS) moet de zwaai richting Azië maken. Wij vergeten het soms, maar de westkust van Amerika is gericht op Azië. Het land heeft een militair sterk Europa en een sterke NAVO nodig om de blik op Azië te kunnen richten. Onder Biden als president zal dit niet anders zijn.

Neoliberalisme Zoals ik eerder heb betoogd, zien wij het failliet van het neoliberalisme. Er was een enorme groeispurt de afgelopen jaren, maar winsten kwamen bijna geheel terecht bij kapitaalverstrekkers. Werknemers zijn er niet beter van geworden en Nederland heeft geen beter functionerende overheid gekregen. Bedrijven als booking.com, die eerder megawinsten hadden gemaakt, vroegen steun van de overheid. De winsten waren al uitgedeeld. Eindelijk wordt nu beseft dat het Angelsaksische bedrijfsmodel niet goed past bij onze Rijnlandse cultuur.

Defensie De NOV moet natuurlijk ook inzoomen op Defensie. Ik heb kritiek op inhoud en strekking van de Defensievisie, maar voor mij was het belangrijk dat deze minister als eerste erkent dat Defensie zijn grondwettelijke taken niet kan uitvoeren. Dat getuigt van politieke openheid en eerlijkheid. Zij heeft verzocht de NAVO-appreciatie van de Nederlandse bijdrage, die neerkwam op een forse berisping, openbaar te maken. In de Defensievisie maakte zij duidelijk dat er veel meer geld naar Defensie moet. Bovendien gaf zij aan dat het gat tussen het Nederlandse defensiebudget en het Europese gemiddelde steeds groter wordt. Deze openheid siert haar; ere wie ere toekomt. Uiteraard mag dit ook afstralen op staatssecretaris Barbara Visser. De uitgangspositie is nu helderder dan ooit tevoren. Nu nog een echte visie, dan kunnen wij aan de gang.

Wat verwacht ik van 2021?

Nationale verzekeringspolis Ik verwacht erkenning, maar ook meer aandacht voor nationale operaties.

Anticyclische overheid De achterstand bij Defensie op het gebied van gebouwen en terreinen kan, samenhangend met streven naar energieneutraliteit, met extra overheidsgeld worden aangepakt. Het stimuleren van de werkgelegenheid, door het terugbrengen van de vacatures bij Defensie, zou de economie ook echt kunnen helpen.

Neoliberalisme Ik verwacht dat als antwoord op het neoliberalisme, een eerlijker salariëring voor militairen. In de eerste jaren van het dienstverband is deze voor onze mensen onvoldoende. Dit zou via een Defensie Personeelsplan (DPP), net als een materieelplan, kunnen worden gefinancierd.

Werkgelegenheid en het gevuld houden van de defensieorganisatie Bonden en defensieleiding zullen dit jaar een nieuw FPS, een nieuw talentmanagement model en een nieuw bezoldigingsmodel moeten overeenkomen. Alleen dan zullen wij Defensie gevuld kunnen houden met kwalitatief goed gevulde eenheden en staven.

Krijgsmacht van Europese staten Maar als meest belangrijke voor mij is de stap te maken naar een krijgsmacht van Europese staten. Kort samengevat, hetzelfde materieel, dezelfde doctrines, maar met behoud van de nationale soevereiniteit om de krijgsmachten in te zetten. De echte politieke uitdaging, de echte visie in mijn ogen.

Wij, de NOV, zullen ook in 2021 de vinger aan de pols houden en daar drukken waar nodig. Dat zijn wij aan onze stand verplicht.