Pensioenen

door: Martin Weusthuis

ABP Nettopensioenregeling

Bij de afdeling Nettopensioen van ABP is in 2020 een behoorlijke achterstand ontstaan. Het ABP netto pensioen is het vrijwillig bij ABP te verzekeren ouderdoms en/of nabestaandenpensioen voor deelnemers met een full-time inkomen boven € 110.111,- per 1 januari 2020.

Daardoor zijn aanvragen voor een nettopensioen (mogelijk) niet tijdig in behandeling genomen. Bovendien zijn deelnemers die sinds 2020 worden afgetopt in hun pensioengevend inkomen niet (allemaal) benaderd, waardoor zij niet op de hoogte zijn van het feit dat zij in hun pensioenopbouw worden afgetopt. Die deelnemers hadden dat misschien kunnen zien op de salarisspecificatie van hun werkgever, maar velen beschikken niet over de pensioenkennis om die aftopping te herkennen. Deze deelnemers zullen dus naar alle waarschijnlijkheid ook geen aanvraag voor een nettopensioen hebben ingediend.

Voor het nabestaandenpensioen betekent dat bijv. dat bij onverhoopt overlijden in 2020, de nabestaande een lager nabestaandenpensioen ontvangt dan wanneer u als deelnemer had gekozen voor het nabestaanden risicopakket in de netto pensioenregeling.

ABP is nu bezig met een inhaalslag om iedereen te benaderen die nog niet was geïnformeerd over het feit dat hun pensioengevend inkomen wordt afgetopt. Die inhaalslag zal plaatsvinden in december 2020, mogelijk (deels) in januari 2021. Aanmelden zou dan naar verluidt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 (of een latere datum als die aftopping op een later moment plaatsvond) kunnen plaatsvinden. Normaliter geldt dat men zich aanmeldt binnen zes maanden nadat men is geïnformeerd. Dan hoeft namelijk geen gezondheidsverklaring te worden ingevuld. Men kan zich ook later aanmelden, maar dan met gezondheidsverklaring/ Die verklaring kan voor het ABP aanleiding zijn voor een nader (zelf te betalen) medisch onderzoek. Als door deze achterstand aanmelding plaatsvindt buiten die zesmaandentermijn, zou ABP daar, wederom naar verluidt, coulant mee omgaan.