VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

Attentie!

Doorschuiven Algemene Vergadering van leden 2020

Na rijp beraad heeft het Hoofdbestuur van de NOV, in nauwe samenspraak met de afdelingsvoorzitters en adviseurs van de NOV besloten om de Algemene Vergadering van leden (AV) 2020 door te schuiven naar het voorjaar van 2021. De exacte datum volgt op een later moment.

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heeft veertien nieuwe leden in de rang van cadet tot en met luitenant-kolonel en vier bijzondere leden welkom mogen heten.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

kol b.d. R. Kampman 28-8-2020 maj b.d. A. Roest 18-8-2020 kol b.d. F.J. Kingma 09-9-2020 weduwe T.H. den Ridder van den Broek 21-8-2020 maj b.d. ir H.J. Gompelman maj b.d. G.W.J. van Swelm 12-9-2020 kap b.d. L.J. Klerkx 29-7-2020 lkol b.d. P.J. Pol 28-9-2020 Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.