BOEKBESPREKING

Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Geschiedenis, uniformering en uitrusting 1911-1942

KOL B.D. MR. C.H. VAN DER MEIJ MPA

BOEKINFORMATIE

Auteur: Tristan Broos

Uitgever: Walburg Pers, Zutphen

ISBN: 9789462494589

Prijs: € 59,99

Uitvoering: 336 pagina’s, geïllustreerd, zwart-wit en kleur, hard cover

Ter bescherming van het grote koloniale rijk in Nederlands-Indië beschikte Nederland over een omvangrijk militair apparaat, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Deze strijdmacht was voortdurend in gevecht met als doel het hele eilandenrijk onder de Nederlandse invloedssfeer te krijgen. Rond 1914 was de tijd van grote expedities beëindigd op het bezweren van kleine opstandjes na, waarna het KNIL zich ging richten op een eventuele strijd tegen een buitenlandse vijand. Over de strijd en de operaties in de Indische archipel is veel geschreven, maar er was minder aandacht voor wat nodig is om een dergelijke strijd goed te kunnen voeren. Belangrijk in dat kader is de uitrusting en de uniformering voor de troepenmacht in Nederlands-Indië. Dit boek behandelt de transformatie van de uniformering van het KNIL in de jaren 1911-1942 waarbij werd overgegaan van het oude vertrouwde blauwe velduniform naar het tenue in grijsgroen en kaki.

De auteur, als militair historicus werkzaam bij het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soesterberg, beschrijft de verschillende uniformen, hoofddeksels en uitrustingstukken van het KNIL en de Militaire Luchtvaart (ML-KNIL).

Na een korte inleiding over het KNIL wordt ingegaan op de verschillende etnische afkomsten binnen het KNIL. Vervolgens wordt kort aandacht besteed aan de militaire en civiele instellingen in Nederlands-Indië waarna een aantal hoofdstukken wordt gewijd aan de uniformen, rangonderscheidingstekens, hoofddeksels, schoeisel en verdere uitrusting van de KNIL-militair welke in detail worden beschreven. In een apart hoofdstuk worden de uniformen van de luchtvaartafdeling en de militaire luchtvaart behandeld. In het laatste hoofdstuk komt de grijsgroene uniformstof en de uitrusting na 8 maart 1942 aan bod. Het boekwerk wordt afgesloten met een aantal relevante bijlagen, een uitgebreid notenapparaat, bronvermelding en literatuuroverzicht.

De uitgave is rijk geïllustreerd met 1065 afbeeldingen en foto’s in kleur en zwart-wit. Vooral de zwart-wit foto’s roepen de sfeer op van tempo doeloe in het rijk van Insulinde vlak voor de Japanse.

Het boek schetst een zo compleet mogelijk beeld van de kleding en de uitrustingstukken van het KNIL in de periode tussen het einde van de binnenlandse expedities en de vijandelijk inval in 1942. Dit naslagwerk voorziet in een lacune in de beschrijving van het uiterlijk en het voorkomen van KNIL-militairen in deze periode en is onmisbaar voor degene die in detail kennis wil opdoen over de kleding en uitmonstering van deze militairen. Bovendien is het een mooi kijkboek vol met nostalgische foto’s van militairen uit een voorbije periode.