INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 7 - 2020

In dit nummer aandacht voor de politieke aansturing van o.a. Defensie, de vijfenzeventigste verjaardag van de VN, de Defensievisie 2035 en de mogelijkheid voor een nieuwe Nederlandse missie in het buitenland. Verder wordt aandacht besteed aan het belang van het multilaterale systeem voor Nederland, de rol van de Nederlandse overheid, de dreiging van hybride conflicten en de ontwikkelingen in Belarus. Een verhandeling over een nieuwe tanker voor de luchtmacht, een tweetal boekbesprekingen, een drietal carreacties en uiteraard het verenigingsnieuws completeren deze editie. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid;

Opinie - binnenland

Drs. W.R.F. Meessen, drs. F.F. Bekkers en B. Torossian MSc

Ir. W.F. Helfferich

Opinie - buitenland

Rob de Wijk, Jack Thompson, Esther Chavannes

Lkol b.d. Victor Remouchamps en kol b.d. Charlef Brantz

Boekbespreking

Lkol b.d. P. Dekkers

Kol b.d. mr. C.H. van de Meij MPA