VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

Nieuw redactielid

De redactie van Carré prijst zich gelukkig weer een actief dienend officier als nieuw lid van de redactie te mogen verwelkomen, lkol drs. Leon Punt, werkzaam bij DMO als Hoofd Sectie Kennis- en Innovatiemanagement. Hieronder stelt hij zich kort aan u voor.

Ik ben Leon Punt, 51 jaar en sinds 1988 werkzaam binnen de luchtmacht. Van huis uit ben ik bedrijfseconoom, maar inmiddels geëvolueerd tot breed inzetbaar stafofficier. Sinds ongeveer vijf jaar ben ik lid van de denktank van het NOV, Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K), waar ik met veel plezier meedenk over de grote issues die spelen binnen Defensie en de omgeving daarvan.

Een bijna logisch gevolg is dan dat je betrokken raakt bij Carré. Ik ben getrouwd en woonachtig in Deventer.

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heet twintig nieuwe leden welkom mogen heten in de rang van cadet-soldaat tot en met luitenant-kolonel.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden van de NOV ontvallen:

Maj b.d. F.W. Brugman (logistiek) 25-03-2021 Lkol b.d. L. den Hartog (verbindingsdienst) 16-10-2020 Genm b.d. L.C.R.M. v.d. Born (KLu) 06-05-2021 Lkol b.d. M.E. Benneker (KLu) 31-12-2020 Kap b.d. W. Bakker (genie) 21-01-2021 Maj b.d. J.G. Lammers (logistiek) 20-04-2021 Kol b.d. A.H. Wientjen (KLu) 15-05-2021 Maj b.d. E. Wieringa (logistiek) 04-02-2021 Lkol b.d. H.H.W. Saeijs (logistiek) onbekend Kap b.d. A. Vermeulen (KMar) 19-05-2021 Kap b.d. H.B. Bouma (genie) 25-05-2021 Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.