Time flies

Wie kent de uitdrukking niet, time flies al dan niet (sarcastisch) gevolgd door when you’re having fun. En het gaat hard. Op het moment dat ik dit artikel schrijf, moet het Europees Kampioenschap voetbal nog beginnen en op het moment dat u het in de bus krijgt is het alweer bijna afgelopen.

Door: Rob Pulles

Maar ook zit de eerste helft van het jaar 2021 er alweer op en nadert de zomervakantie. Vaak is het de tijd om plaatsingen te beëindigen en nieuwe te beginnen. Afscheid nemen van collega’s en nieuwe leren kennen. Soms verhuizen naar een ander land of na, hopelijk, mooie jaren weer terugkeren naar Nederland. En dat geldt zelfs bij de GOV. Na jaren van trouwe dienst, zelfopoffering, de nodige frustraties en gelukkig ook successen, komt er een einde aan Ruud Vermeulen z’n “plaatsing” bij de GOV (en de NOV). En ook het buitenland lonkt, het plan is om samen met z’n echtgenote de nodige tijd in Mediterrane contreien te gaan doorbrengen. Ruud, heel veel dank voor alles wat je hebt gedaan voor de vereniging, voor defensie, maar vooral voor het personeel van defensie, onze leden. Met hart en ziel heb je je er dag en nacht voor ingezet en het zal een hele uitdaging worden het gat te vullen dat je achterlaat.

Want er is nog steeds veel te doen. Het is nog steeds nodig om de belangen van het personeel van defensie, u onze leden, te behartigen. Zowel individueel als collectief. We moeten wij ervoor zorgen dat u uw werk kunt doen, dat u van uw pensioen kunt genieten, dat u voldoende collega’s hebt, dat u eerlijk, vergelijkbaar en uitlegbaar gewaardeerd wordt. En we moeten ervoor zorgen dat die stappen genomen gaan worden. Over het loongebouw wordt al 20 jaar gepraat, het afspreken van de pensioencompensatie duurt twee jaar, een nieuw AV-akkoord laat op zich wachten. Een groot deel van de oorzaak van het probleem ligt hem in de manier van spreken tussen de werknemers en werkgever. In plaats van van gemeenschappelijke belangen uitgaan en eerst eens even gezamenlijk de grote lijnen af te spreken, betrekken de partijen al snel weer de oude en vertrouwde loopgraven en is het in beweging krijgen van het geheel een crime.

Tijd voor een nieuwe relatie tussen de bonden en defensie, als moderne bond en moderne werkgever. En daarbij is het noodzaak dat we met het personeel gaan praten in plaats van over het personeel. En dat bent u, geachte leden. Wij zullen meer dan nu om uw mening, ideeën en kritiek gaan vragen, zodat er gedegen plannen liggen, die kunnen rekenen op draagvlak binnen de organisatie en waarvan ook u beter wordt. En beter betekent echt niet altijd financieel. Invloed op uw loopbaan, balans tussen werk en privé en voldoende uitdagend werk zijn minstens net zo belangrijk. Maar ook voor de post-actieve leden is er nog voldoende te doen. De invoering van het nieuwe pensioensysteem lijkt nog ver weg, maar het is zo 2026. Ook hier vliegt de tijd.

Time flies, de tijd staat niet stil en dat moeten wij ook niet doen. Maar, zoals mijn opleidingssergeant 34 jaar geleden al zei “ook rust is een wapen.” Ik wens u daarom ook een goed zomerverlof toe, waarin u hopelijk naar de gewenste vakantiebestemming kunt gaan en waar u met uw naasten kunt genieten. En daarna weer fris en fruitig aan het werk, want er is nog steeds veel werk te doen voor de krijgsmacht. Ook wij gaan er dan weer volle bak tegenaan om ervoor te zorgen dat we ook in het werk bij defensie in de uitdrukking time flies, when you’re having fun, de nadruk meer op fun kunnen leggen.