INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 4 - 2021

In dit nummer staat voorzitter NOV stil bij de woke-discussie en cancel-cultuur, wordt in meerdere artkelen aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de oorlogvoering, vindt u het verslag van een interview met de nieuwe CDS en wijdt de redactie een beschouwing aan het rapport van de ARK over de bezuinigingen dij Defensie. Verder wordt aandacht besteed aan het correcte gebruik van begrippen bij het onderzoek naar oorlogvoering, vindt u het vervolg op een historische verhandeling omtrent de dekolonisatieperiode Nederlands-Indië, krijgt de lezer een aantal schrijftips aangeboden, alsmede een ranglijst van de lelijkste vliegtuigen aller tijden en is een boekbespreking opgenomen, evenals het verenigingsnieuws. Ten slotte maken we u graag attent op de nieuwe rubriek 'Carrelevant' waarin de redactie telkens een aantal publicaties vermeldt die voor onze beroepsgroep relevant kunnen zijn. De redactie wenst u veel leesplezier.

Nieuwe rubriek: CARRELEVANT

Van de voorzitter

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen

Redactioneel

Vierkant Beschouwd

Prikken en Prikkels

Carrelevant

Defensiebeleid en Krijgsmacht

Cdre b.d. drs. Don Nagel Dr. Jaap Anten

Opinie - binnenland

Martijn Kitzen

Kol b.d. Charlef Brantz

Opinie - buitenland

Tim Sweijs, Rob Johnson, Martijn Kitzen

Dr. Jaap Anten

Boekbespreking

Elnt R. Dubling

Overige artikelen

Historie

Kol b.d. Maarten de Jongh Swemer

Lkol b.d. P. Dekkers