CARRELEVANT

Uitgelichte publicaties

Met ingang van dit nummer treft u een nieuwe rubriek aan in het blad: Carrélevant. Hierin belicht de redactie in ieder nummer een aantal publicaties die relevant zijn voor onze lezers.

Voor u geselecteerd

UK Chief of Defence Staff RUSI Speech

Publicatiedatum: 17 december 2020 Gepubliceerd door: UK Ministry of Defence Link: https://cutt.ly/CarterRUSI Leestijd: 15 minuten

De in december jl. gehouden lezing van de Britse CDS, general Sir Nick Carter, voor het Royal United Services Institute (RUSI) wordt in militaire kring beschouwd als baanbrekend. Carter zette hierin namelijk uiteen dat de Britse krijgsmacht volledig moet worden vernieuwd en zich moet richten op tegenstanders die geen oorlog (in de klassieke zin) meer wensen te voeren. De krijgsmacht is een instrument geworden waarmee het Verenigd Koninkrijk de competitie aangaat met de andere grootmachten op deze wereld. Carter schetst overigens dezelfde onveilige wereld als onze Defensievisie 2035. Een wereld waarin (bijna) alles draait om informatie. Zijn urgentiebesef is echter substantieel hoger: reeds in 2025 wil hij het zogenoemde Integrated Operating Concept daadwerkelijk ingevuld hebben.

Russia in the Mediterranean: Here to Stay

Publicatiedatum: mei 2021 Gepubliceerd door: Carnegie Endowment for International Peace Link: https://cutt.ly/RussiaMed Leestijd: 30 minuten

Na niet meer zichtbaar aanwezig te zijn geweest na het einde van de Koude Oorlog, is Rusland sinds een aantal jaren bezig de presentie en invloed in het Midden-Oosten opnieuw te vestigen en uit te breiden. De oorlog in Syrië bood in 2015 een uitgelezen kans en sinds die tijd is de invloed van Rusland in de regio alleen maar toegenomen, militair, politiek en economisch. Daarbij zijn de relaties met meerdere landen, waaronder Turkije, Egypte en Israël versterkt. Volgens dit artikel moet de uitbreiding van de Russische invloed echter niet worden overdreven. Het is geen onderdeel van de Russische ambitie om weer een wereldmacht te worden. Het past wel in de Russische veiligheidspolitiek om in dit deel van de wereld voldoende weerstand te kunnen bieden aan de agressie van het Westen, dat hier nog steeds een groot militair overwicht heeft.

The EU’s Strategic Compass for Security and Defence

Publicatiedatum: 31 mei 2021 Gepubliceerd door: Instituut Clingendael Link: https://cutt.ly/EUStratCompass Leestijd: 20 minuten (voor de samenvatting)

De EU heeft een breder palet aan uitdagingen en dreigingen dan ooit tevoren. Tussen het geweld van China, Rusland en de Verenigde Staten is het van groot belang dat de EU zich hierin staande weet te houden. Het antwoord hierop moet gevonden worden in een Strategisch Kompas voor veiligheid en defensie. Dit Kompas moet dienen als richtsnoer voor verdere Europese ontwikkeling van het Defensie- en Veiligheidsbeleid, maar moet tevens een brug slaan tussen ‘te veel retoriek’ en ‘te weinig actie’. Dit rapport doet een poging te duiden welke rol de EU zou moeten spelen en wat ervoor nodig is om dat te realiseren.

Strategische Monitor 2020-2021: Geopolitieke Genesis

Publicatiedatum: 1 april 2021 Gepubliceerd door: Den Haag Centrum voor Strategische Studies Link: https://cutt.ly/HCSSMonitor Leestijd: 15 minuten (voor de samenvatting)

Dit jaarlijkse rapport dat in samenwerking met het Instituut Clingendael wordt opgesteld, gaat dit keer in op de uitdagingen die voor Nederland en de EU opdoemen in de post-corona wereld. Het rapport komt met een aantal aanbevelingen voor Nederland, die kunnen dienen als een blauwdruk voor het toekomstige Nederlandse buitenland- en veiligheidsbeleid. Centraal staat onder meer een assertievere geopolitieke opstelling van Nederland, nu het multilaterale systeem aan verzwakking onderhevig is en zogenoemde middenmachten een rol opeisen in het geopolitieke spectrum. Ook de rol van Nederland als transatlantische brugfunctie en de noodzaak om de samenwerking te zoeken op het gebied van klimaatverandering worden behandeld. Dit alles wordt beschreven tegen de achtergrond van een EU die zich staande moet weten te houden tussen de grote mogendheden, China, Rusland en de Verenigde Staten.

Korte vermeldingen

Resultaten Verantwoordingsonderzoek 2020 Ministerie van Defensie (Algemene Rekenkamer, gepubliceerd op 19 mei 2021) https://cutt.ly/VerantwOndARK Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid (Adviesraad Internationale Veiligheidsvraagstukken, gepubliceerd op 12 maart 2021) https://cutt.ly/AIVBeleid Creating Restraint in Cyberspace: Forward Cyber Operations and Theories of Restraint (RUSI, gepubliceerd op 26 april 2021) https://cutt.ly/RUSICyber

NATO 2020: Twenty bold ideas to reimagine the alliance after the 2020 US Election (Atlantic Council) https://cutt.ly/NATO2020Bold Influencing Adversary States: Quelling Perfect Storms (RAND Corporation, gepubliceerd in 2021) https://cutt.ly/RANDInfluencing