Aan de onderhandelingstafel…

Democratie binnen de GOV|MHB:

ledenraadpleging pensioencompensatie

door Thijs van Leeuwen

Kort na de raadpleging over het AV-bod van de werkgever, hebben wij u recentelijk alweer geraadpleegd. Dit keer over wat in de volksmond de pensioencompensatie is gaan heten (of voluit: “maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief”). Via een survey met daarbij de nodige stukken, en via de mogelijkheid om individuele vragen te stellen en/of deel te nemen aan online sessies, hebben we uw mening op dit dossier gesondeerd. Dit deden wij niet voor niets, het onderwerp was en is voor veel actief dienende collegaofficieren van grote invloed op hun financiële situatie. Deze raadpleging was voor ons in ieder geval waardevol, omdat zij duidelijkheid gaf over hoe uw gezamenlijke standpunt is. Daarentegen leidde de raadpleging bij een deel van u ook tot de nodige verwarring. Temeer reden om u hier nu uitgebreid over terug te koppelen.

Achtergrond van de raadpleging

Waarom zijn wij überhaupt tot deze raadpleging overgegaan? Het betreft toch een uitwerking van een akkoord waar de leden eerder al hun steun voor hebben uitgesproken? Hierin zit hem nu juist de crux. Inderdaad is het zo dat de voorgelegde maatregel voor de pensioencompensatie slechts een uitwerking is van eerder gemaakte arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Daar heeft u al bij de totstandkoming uw mening over kunnen geven. In die zin hadden wij niet noodzakelijkerwijs bij u terug hoeven komen om uw goedkeuring te vragen. De reden dat wij dit echter toch meenden te moeten doen is dat, na ruim 1,5 jaar uitwerken van een afspraak die voor een significant deel van onze achterban fundamenteel was (actief dienende officieren grofweg in de rang van kapitein t/m luitenant-kolonel), er een uitwerking lag die op belangrijke aspecten afweek van hetgeen initieel is afgesproken. Wij staan nadrukkelijk achter deze uitwerking, omdat deze eerlijk en uitlegbaar is. Maar omdat deze voor velen van u van groot belang was, én omdat de uitwerking echt anders is geworden dan de initiële AV-afspraak, hebben we besloten u in de gelegenheid te stellen hierover te stemmen. Wij kunnen het namelijk wel goed vinden, maar u ben degene die het bij ons voor het zeggen heeft. Omdat de stemming bij een AV-resultaat altijd aan alle leden wordt voorgelegd, hebben we dat bij deze uitwerking ook gedaan.

Verwarring

Bij dit laatste punt, dat iedereen mocht stemmen, ontstond misschien ook wel de kern van de verwarring. Veel van onze leden, met name de post-actieve, worden in geen enkele wijze geraakt door de pensioencompensatie. Simpelweg omdat zij in hun pensioenopbouw nooit geraakt zijn door de overgang van eindloonpensioen naar middelloonpensioen. Vrij veel van u vroegen zich dan ook af waarom ze hierin betrokken werden. Het antwoord hierop is simpel: alle leden van ons hebben stemrecht en de meerderheid beslist.

Naast de verwarring voor wie deze maatregel nu eigenlijk bedoeld was, bleek ook de inhoud aardig ingewikkeld. Dit signaal begrijp ik goed. Het is niet voor niets dat we 1,5 jaar zijn bezig geweest met de uitwerking. Dat lag niet alleen aan tegengestelde belangen van de partijen aan tafel, maar ook in grote mate aan de complexiteit van de pensioenproblematiek. Sommigen van u gaven dan ook aan vooral te vertrouwen op het oordeel van uw bond, want “daarom ben ik tenslotte lid”. Desalniettemin doen wij onze uiterste best om complexe materie zo simpel en duidelijk mogelijk naar u over te brengen en geven wij u de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op deze manier wordt u geïnformeerd als u dat wenst, en kunt u ons zelfs controleren op ons werk, maar mag u natuurlijk ook altijd ‘gewoon’ vertrouwen op ons professionele oordeel. Wij zijn er immers voor om u in complexe personeelsproblematiek op professionele wijze te vertegenwoordigen.

Tenslotte bleek er nog de nodige verwarring, of eerder ontstemming te zijn onder onze post-actieve leden. Want waarom doet de GOV|MHB zoveel moeite voor de pensioencompensatie voor actief dienende officieren en doet zij niets (naar het lijkt) voor de gepensioneerden? Zij hebben immers ook al vele jaren van uitblijvende indexatie achter de rug? En lopen hiermee significante inkomensontwikkeling mis? Waarom doet de GOV|MHB hier niets aan? Ook deze sentimenten begrijp ik maar al te goed. En ik kan u verzekeren dat wij ook voor deze problematiek, voor uw situatie, ten strijde trekken. Overigens wil ik hierbij wel de kanttekening maken dat vrijwel álle werkenden én gepensioneerden in Nederland met deze achterblijvende indexatie te maken hebben.

Dit beperkt zich niet tot u als post-actieve militair. Dat maakt de problematiek echter niet minder, maar juist alleen maar van nog zwaarder belang. Omdat deze problematiek direct gelieerd is aan de nationale pensioendiscussie en de regels onder ons nationale pensioenstelsel, treden wij hierin op binnen onze koepelorganisatie; de VCP. Op www.vcp.nl vindt u een reeks video’s over het pensioenstelsel die u meer uitleg geven. Via deze Vakcentrale voor Professionals strijden wij dan ook voor u als gepensioneerde en voor zij die nog pensioen opbouwen of in de toekomst gaan opbouwen. Eenieder verdiend immers een eerlijk pensioen, zeker (oud) medewerkers van defensie!

Uitkomst

Dan het resultaat van onze achterbanraadpleging. Op zondag 30 mei hebben wij de survey gesloten en de resultaten van de diverse onder-verenigingen geanalyseerd. Velen van u hebben de survey ingevuld, maar ook een groot deel van onze leden heeft afgezien van stemming. Desalniettemin kunnen wij met 95% zekerheid zeggen dat een ruime 70% van de actief dienende leden (en ruim 60% van alle leden) de uitwerking van de pensioencompensatie ondersteund. Deze uitslag hebben wij, zoals onder de sociale partners afgesproken, op donderdag 3 juni aan de andere bonden en aan defensie informeel medegedeeld. Vervolgens hebben wij vrijdag 4 juni aan de sociale partners via een formele brief laten weten af te zien van verdere behandeling van de pensioencompensatie en vooral opgeroepen om zo snel als mogelijk de regeling ten uitvoer te brengen.

Route voorwaarts

Hoe nu verder? Dit is afhankelijk van de positie van de andere bonden en de werkgever t.a.v. de pensioencompensatieregeling, waarover ten tijde van het schrijven van dit stuk nog geen definitieve zekerheid bestaat. Zijn alle partijen positief, dan kan de regeling ook in een tijd waarin het overleg stil ligt worden geïmplementeerd. Mochten alle partijen deze maand nog akkoord gaan dan wacht ons naar verwachting een implementatieproces door de werkgever van ongeveer 6 maanden. In dat geval kunt u hopelijk in januari 2022 uw eerste compensatiebedragen verwachten.