BOEKBESPREKING

The Culture Map

Decoding how people think, lead, and get things done across cultures

ELNT R. DUBLING

BOEKINFORMATIE

Auteur: Erin Meyer Uitgeverij: Public Affairs (2016) ISBN: 978-1-61039-276-1 Boekinfo: paperback, 288 pagina’s Prijs: € 11,99

De auteur, Erin Meyer, is hoogleraar op een van ‘s werelds top internationale business scholen. Haar onderzoekswerk concentreert zich op hoe succesvolle leiders navigeren door culturele verschillen in een multiculturele omgeving. Gebaseerd op haar onderzoek geeft Meyer in haar boek The Culture Map een stapsgewijze benadering die erop gericht is om de meest voorkomende zakelijke communicatie-uitdagingen, die voortvloeien uit culturele verschillen, te begrijpen. Zij legt hiervoor uit welke culturele factoren menselijk gedrag bepalen en reikt strategieën aan om problemen te voorkomen.

Culturele gedragspatronen en overtuigingen hebben vaak (onbewust) invloed op wat we zien, wat we denken en wat we doen. Het begrijpen van de invloed van culturele verschillen kan helpen nieuwe benaderingen te ontdekken. Daarvoor heeft Meyer een uit acht schalen bestaand model ontwikkeld dat centraal staat in haar boek. Elke schaal representeert een belangrijk aspect waarop culturen variëren langs een spectrum van het ene uiterste naar het andere. De acht schalen zijn achtereenvolgens: Communiceren, Evalueren, Overtuigen, Oneens zijn, Leiden, Beslissen, Vertrouwen en Tijd.

Bij Communiceren wordt onderscheid gemaakt tussen culturen die aannemen dat er weinig of juist veel gedeelde referentiepunten zijn als ze met iemand praten. Dit verschil heeft gevolgen voor de wijze van spreken, kenmerken van een taal en informatiedichtheid. Bij Evaluatie wordt een onderscheid gemaakt tussen culturen die op een directe en indirecte wijze negatieve feedback geven. Door deze te combineren met de Communiceren-schaal ontstaan vier kwadranten, die elk een eigen omgangsstrategie vereisen.

De Overtuigen-schaal gaat in op twee manieren van redeneren waarmee mensen anderen proberen te overtuigen. De principe-eerst-methode, waarin eerst algemene principes worden toegelicht die opbouwen naar een conclusie, oftewel er wordt gefocust op het waarom. En de applicatie-eerst-methode, waarin vooral gefocust wordt op het hoe en minder op het waarom.

De Oneens-zijn-schaal bestaat uit twee spectra die vier kwadranten creëren. Het eerste spectrum bestaat uit confronterend versus confrontatiemijdend. Hierin wordt onderscheid gemaakt in culturen waarbij een idee wel of niet wordt losgekoppeld van een persoon, en zodoende iemand wel of niet kan beschadigen. De andere schaal is de mate waarin men zijn emoties uit.

De Leiden-schaal maakt onderscheid tussen culturen met een lage en hoge machtsafstand, wat zorgt voor verschillen in hoe en wie met wie communiceert, het gebruik van statussymbolen en hoe input wordt verkregen van medewerkers.

De Beslissen-schaal maakt onderscheid tussen culturen die vanuit consensus beslissingen maken en culturen die top down zijn. Een belangrijk verschil is de mate van standvastigheid van de gemaakte beslissing. Vertrouwen is overal essentieel, maar er wordt onderscheid gemaakt tussen taak- en relatiegerelateerd vertrouwen: het werk goed doen versus het opbouwen van een persoonlijke band.

De laatste schaal is Tijd. Hoe tijd wordt beschouwd heeft impact op hoe een dag wordt georganiseerd, hoe vergaderingen worden gepland, hoe ver vooruit er wordt gepland en op de manier van werken.

Wanneer men kijkt naar de impact van culturele verschillen op de omgang met andere mensen, dan is de positie van een cultuur op de schaal niet zo van belang, maar de positionering in vergelijking met de eigen positie is dat wel. Oftewel, of de ander links of rechts van jou staat, dat bepaalt zijn positionering.

Ondanks dat de voorbeelden in het boek uitsluitend uit het bedrijfsleven komen, is het onderliggend model uitstekend toepasbaar op militaire situaties. Binnen de krijgsmacht hebben we eenheden met meerdere nationaliteiten, werken we samen met andere nationaliteiten en in verschillende culturele situaties. Overweg kunnen met andere culturen en door cultuurverschillen heen kunnen navigeren is essentieel voor succes. Het acht-schalen-model van Meyer is een uitstekend middel om daarvan kennis te nemen en actief te gebruiken om situaties naar eigen hand te zetten. Door de duidelijke uitleg is het model goed bruikbaar om mensen waarmee wordt samengewerkt in kaart te brengen.

Het boek gaat niet in op alle ins en outs van verschillende culturen. Deze zijn te vinden - tegen betaling - op de website van de auteur. Desondanks biedt het boek voldoende inzicht en tips om een goede start te maken bij de samenwerking met mensen uit een andere cultuur.