VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

Prepensioendag 2020 - 2021

De verwachte ontwikkelingen rond het coronavirus en de vaccinatie-voortgang hebben het HB doen besluiten om de in mei 2021 geplande prepensioendag wederom te verschuiven, ditmaal naar het najaar, naar 8 oktober, op de locatie Bronbeek te Arnhem. Natuurlijk betreuren wij dit en hopen op uw hier begrip hiervoor.

Afbeelding: Wikimedia Commons

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heet in 2021 acht nieuwe leden welkom mogen heten.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

Kap b.d. H.G.S. Meijerink (logistiek) 22-01-2021 Maj b.d. M. v.d. Leeden (genie) 23-01-2021 Lkol b.d. K. Huizenga (cavalerie) 03-02-2021 Lkol b.d. J.W. van Melis (artillerie) 23-12-2020 Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.

In memoriam Victor Augustus Cornelis Remouchamps

Op 26 januari jl. bereikte ons het droevige bericht dat op die dag lkol b.d. Victor A.C. Remouchamps plotseling was overleden.

Voor de lezers van Carré, ook voor hen die hem niet persoonlijk hebben gekend, moet Victor een goede bekende zijn geweest vanwege het grote aantal artikelen dat hij de afgelopen jaren schreef voor ons blad. Als inwoner van Litouwen volgde Victor nauwgezet de politieke en militaire ontwikkelingen in Oost-Europa. Met name de potentiële militaire dreiging vanuit de Russische Federatie t.o.v. de Baltische staten en de recente ontwikkelingen in Belarus waren regelmatig terugkerende onderwerpen in zijn artikelen. Met argwaan en scepsis volgde hij zowel de bewegingen van president Poetin - door Victor steevast ‘de kleine tsaar’ genoemd - als de reacties daarop door het Westen. Zijn af en toe wat ongeschaafde taalgebruik was kenmerkend voor zijn artikelen waarin zijn zorgen over de lopende ontwikkelingen tot uitdrukking kwamen. Behalve de artikelen die hij onder meer schreef voor Carré, heeft Victor, die een grote belangstelling had voor de geschiedenis, ook meerdere boeken geschreven. Met het overlijden van Victor Remouchamps is een markant schrijver heengegaan. De redactie betuigt de nabestaanden haar medeleven.