Pensioenen

Pensioenfondsen en vastgoedbeleggingen

door: Martin Weusthuis

Pensioenfondsen komen bij hun zoektocht naar renderende beleggingen o.a. terecht bij vastgoed.

Er zijn verschillende mogelijkheden om geld te verdienen met vastgoed.

  • Een pensioenfonds kan vastgoed kopen met het oog op waardestijging.
  • Een pensioenfonds kan vastgoed kopen en dat verhuren. De huurpenningen leveren een vaste inkomensstroom op, ook nog eens inflatiegerelateerd, omdat huurprijzen meestijgen met de inflatie.
  • Een pensioenfonds kan ook geld lenen aan derden die met dat geld vastgoed bouwen of verbouwen.

Dat doet het ABP o.a. via ‘List Amsterdam’. Dat is een besloten online veiling platform voor gestandaardiseerde leningen aan woningbouwcorporaties. Lenen via het platform heeft voor beide partijen voordelen. Woningcorporaties kunnen op deze manier eenvoudiger en goedkoper financiering aantrekken voor nieuwbouw en verduurzaming, dan via de reguliere financiële markt. Tegelijkertijd kan APG langlopende leningen verstrekken die een betrouwbaar en hoger rendement opleveren dan bijvoorbeeld staatsobligaties. Kortom, uw pensioengeld wordt aan het werk gezet om woningbouwverenigingen de kans te geven om de Nederlandse sociale woningvoorraad te verduurzamen. Onderstaande tekst staat op de ABP-website. ABP helpt bij betaalbaar en duurzaam wonen Van jouw geld Om de pensioenen te laten groeien belegt ABP jouw geld zo duurzaam en verantwoord mogelijk. En als het even kan in Nederland. In de serie Van jouw geld laten we zien wat we in Nederland met jouw geld mogelijk maken. Deze aflevering: hoe ABP met leningen woningen betaalbaar en duurzaam maakt. Een groeiende groep Nederlanders kan geen huis kopen en is aangewezen op de huurmarkt. Veel mensen kloppen daarom aan bij de woningcorporaties. Zij zijn dé verstrekkers van betaalbare huurwoningen en hebben ruim een kwart van de totale woningvoorraad van Nederland in bezit. Samen zijn de 300 woningcorporaties goed voor zo’n 2,4 miljoen huurwoningen.

Niet genoeg geld om alles zelf te betalen Woningcorporaties bouwen, renoveren en onderhouden al deze panden. De komende jaren hebben de woningcorporaties bovendien de opdracht hun woningvoorraad duurzamer te maken. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn. Al deze taken kosten de corporaties veel geld, geld dat niet ze zomaar zelf kunnen ophoesten. Huren kunnen niet zomaar omhoog Jan Michiel Aeilkema, treasurer bij woningcorporatie De Alliantie, vertelt hoe dat zit. ‘Als woningcorporatie is het onze missie te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. In ons geval bestaat 90 procent van ons bestand uit woningen waarvan we de huren begrensd zijn. Die huren kunnen we niet zomaar verhogen om bijvoorbeeld de verduurzaming te bekostigen.’ Marktplaats voor woningcorporaties biedt uitkomst Een woningcorporatie moet dus regelmatig op zoek naar geld, een taak van Jan Michiel als treasurer. ‘We proberen zo goedkoop mogelijk geld te lenen, tegen een zo laag mogelijke rente’, vertelt hij. Lange tijd kon dat maar bij 2 partijen; de zogenoemde sectorbanken. 2 jaar geleden kwam daar een nieuwe optie bij: LIST Amsterdam, een ‘marktplaats voor woningcorporaties’. APG, de uitvoerder van ABP, is een van de grondleggers van de digitale omgeving. Op het platform kunnen woningcorporaties gemakkelijk leningen vragen en de aanbiedingen van grote beleggers als ABP tegen elkaar afwegen. Lagere rentes, minder onkosten Niet alleen kunnen woningcorporaties zo lenen tegen scherpere rentes, ook scheelt het aanzienlijk in de kosten. ‘Omdat we geen brokers nodig hebben en veel processen in hoge mate geautomatiseerd zijn, hebben we ook minder onkosten bij het aantrekken van financiering’, vertelt Jan Michiel. ‘En bevallen de aanbiedingen die we op het platform krijgen niet, dan kunnen we altijd nog de sectorbanken benaderen.’ Zij hebben door de komst van LIST Amsterdam een prikkel gekregen om leningen tegen meer concurrerende rentetarieven te verstrekken.

Risicoarm, maar met een hoger rendement Ook de verstrekkers van de leningen profiteren van de relatief lage kosten van de transacties. Voor ABP is een lening aan een woningcorporatie bovendien interessant omdat de staat via het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) indirect garant staat voor de leningen. Dit maakt het een investering die net zo risicoarm is, maar een hoger rendement oplevert dan die van Nederlandse staatsobligaties. Goede zaak voor Nederland Jan Michiel is blij met LIST Amsterdam en de deelname van ABP. ‘Voor woningcorporaties, de sociale woningbouwmarkt en een de grote groep mensen die hierop zijn aangewezen is dit heel erg goed nieuws. De goedkopere leningen en lagere kosten zorgen ervoor dat we woningen betaalbaar houden en verder kunnen verduurzamen. Het is dus een erg goede zaak voor Nederland.’

Er zijn ook ABP-beleggingen elders in de wereld die de wenkbrauwen doen fronsen omdat ze een andere impact hebben op klimaat en milieu. Onderstaande tekst staat niet op de ABP-website. ABP helpt ook bij grootschalige landbouw, bosbouw en mijnbouw Zo bestaat de Eerlijke Pensioenwijzer (EP), een samenwerkingsverband van mensenen dierenrechten en milieu- en ontwikkelingsorganisaties, dat erop wijst dat het ABP investeert in landroof. ABP investeert in bedrijven die met grootschalige landbouw, bosbouw en mijnbouw land in gebruik nemen waardoor de oorspronkelijke bewoners de wijk moeten nemen. Volgens EP maken deze bedrijven gebruik van het niet goed juridisch vastgelegd zijn van eigendomsrechten op die grond. De EP vindt dat ABP en andere betrokken pensioenfondsen meer moeten doen om deze bedrijven te wijzen op hun handelwijze en hun verantwoordelijkheden. Om te beginnen zou er sprake moeten zijn van compensatiemaatregelen.

Zo heeft het personeel van de Wageningen Universiteit het bestuur van de universiteit opgeroepen om bij het ABP te eisen beleggingen in grote Braziliaanse vleesbedrijven te stoppen. Die grootschalige bedrijven zijn betrokken bij ontbossing in het Amazonegebied.