Kiezen

Met het risico dat er hetzelfde gebeurt als de vorige keer, namelijk dat mijn boodschap, toen over het webinar van de bonden, weer te laat komt, wil ik u toch erop wijzen dat er wat te kiezen valt. Inmiddels is de uitslag van de ledenraadpleging over de vastgelopen arbeidsvoorwaarden- onderhandeling bekend (nog niet bij het schrijven van dit stukje) en hebben de leden van alle bonden kunnen kiezen welke stappen de bonden moeten nemen in de onder- handelingen. De onderhandelingen met onze werkgever, de minister.

Door: Rob Pulles

En daar gaat de volgende keuze over. De Tweede Kamerverkiezingen zijn, als het goed is, bij het uitkomen van dit stuk in volle gang. De poststemmen van de ouderen zijn onderweg of al aangekomen, kiezers hebben deze keer drie dagen de tijd om hun stem uit te brengen en de partijen doen hun uiterste best de twijfelaars nog voor zich te winnen. Er staat dan ook veel op het spel. De coronacrisis duurt al ruim een jaar. De zorg, ondernemers, scholieren en ouderen krijgen het nog steeds zwaarder en al het vaccinatieprogramma er eindelijk voor gaat zorgen dat er minder maatregelen komen, dan ligt er nog een lange weg omhoog uit het dal voor ons. Het vele geld dat in de economie gepompt is moet een keer worden terugbetaald. De teruggelopen belastinginkomsten zorgen ook voor een verder oplopend begrotingstekort en de lijsttrekker van een van de regeringspartijen had het er een paar weken geleden alweer over dat bezuinigingen niet zijn uit te sluiten. Welke keuzes gaat de nieuwe regering maken?

Nou, dat is mede afhankelijk van de keuze die u maakt tijdens deze verkiezingen. Veel partijen geven aan dat zij ondanks de huidige problematiek toch willen investeren in veiligheid, waaronder defensie. Helaas weten we ook uit ervaring dat na de verkiezingen de beloftes vaak niet veel waar blijken te zijn. En we weten dat defensie in tijden van bezuinigingen vaak de sluitpost is. Maar goed, uitgaande van de uitspraken van de politici zou er de komende tijd wat geld bij moeten kunnen komen. En ik roep u dan ook op om te gaan stemmen en uw keuze te maken. Ik roep u nadrukkelijk niet op om uw keuze alleen van het defensiestandpunt van de politieke partijen af te laten hangen.

Andere zaken zijn net zo belangrijk. Ook de militair en haar of zijn familie kan niet zonder goede gezondheidszorg, goed onderwijs en een functionerende overheid. Ik roep u wel op om de eventuele investeringen in veiligheid, in defensie, mee te nemen in uw afweging. En ik roep u op om na de verkiezingen de partij waarop u gestemd hebt te houden aan hun verkiezingsbeloften. Alleen als zij na de verkiezingen nog die druk ervaren zullen zij genegen zijn hun belofte gestand te doen. Ook wij zullen dat via al onze kanalen doen, om ervoor te zorgen dat die investeringen in de Nederlandse veiligheid ook daadwerkelijk gaan plaatsvinden. Het is hard nodig. Ik hoef u niet uit te leggen dat die veiligheid een randvoorwaarde is om een maatschappij in stand te kunnen houden waarin we vrij keuzes kunnen maken. Maar helaas zijn er nog heel veel mensen aan wie we dat nog iedere keer wel weer moeten uitleggen. En laten we dat dan vooral ook doen, uitleggen waarom die investeringen nodig zijn. Laten we gezamenlijk die keuze maken om ons verhaal te doen.

En als u nou echt niet weet op wie u moet stemmen bij deze verkiezingen, overweeg dan om op onze secretaris, Harmen Krul, te stemmen. Ik noem geen partij, maar ongeacht welke partij dan ook is het meer dan nuttig om mensen met recente militaire ervaring in de Tweede Kamer te kiezen, zodat ook op defensiegebied op grond van de juiste argumenten verstandige keuzes gemaakt kunnen worden. Ik wens u veel succes bij uw keuze!