INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 2 - 2021

In dit nummer benadrukt voorzitter NOV de noodzaak van een nieuw personeelsplan voor Defensie, wordt door de redactie werderom stilgestaan bij het onderwerp informatiegestuurd optreden en is de redactie voorts van mening dat Nederland nog steeds kan bouwen op Defensie. Vanuit D&K wordt het kabinet Rutte III beschouwd, in relatie tot Defensie en wordt in een ander artikel betoogd dat diezelfde krijgsmacht politiek te onbemind is. Voorts wordt aandacht besteed aan de onderwerpen wapenbeheersing (deel 2) - inbegrepen een Carreactie op de eerste publicatie van dit onderwerp - taakstelling van de KMar en migratie. Onder de rubriek 'Historie' wordt aandacht besteed aan het aspect leiderschap en aan de geschiedenis van de Japanse luchtstrijdkrachten. Een drietal boekbesprekingen en het verenigingsnieuws completeren deze editie, waarmee de redactie u veel leesplezier wenst.

Van de voorzitter

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen

Defensiebeleid en Krijgsmacht

Genm b.d. J.H. de Jonge

Opinie - binnenland

Martijn Kitzen

Kol KMar b.d. J.M.M. Govaarts

Kol KMar Jan Roede

Opinie - buitenland

Lkol b.d. Harry van der Horst

Boekbespreking

Dr. Jaap Anten

Dr. Jaap Anten

Genm. b.d. J.H. de Jonge