Nummer 2, maart 2021


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging


Vierkant beschouwd: Onze krijgsmacht gaat informatiegestuurd optreden


Rutte III 2017 - 2021