Column

door: Tom Kofman

De Puinduinen van Mark III

Nog drie weken te gaan tot de driedaagse verkiezingen van 15, 16 en 17 maart 2021. Ik behoor tot de geprivilegieerde groep van geautoriseerde poststemmers. Geen COVID-19 risico, niemand de deur uit... Nou ja, alleen even naar de brievenbus van Post.nl tippelen. Beheersbaar risico!

De VVD ligt vooralsnog in de peilingen mijlenver op kop. Het misplaatste Rutte III effect, de grote leider die ons al een jaar door de Coronacrisis sleept (tegen onze wil en dank).

Avondklokje verlengd tot – in ieder geval de ochtend van de vijftiende maart, barbiers (én alle contactberoepen met uitzondering van de sekswerkers….) weer open, de natte en droge horeca (horrorca) blijft gesloten voor het volk. Het VO mag weer parttime aan de bak.

De avondklok was de zoveelste (juridische) blunder van jewelste. Cees van der Staaij (SGP) had nog zo gewaarschuwd… De samenleving ontwricht, depressies, faillissementen, zelfmoorden aan de orde van de dag en levens kapot gemaakt. Het kan niet op met het Mark III COVID-19 beleid! Ondertussen gaan jongeren in Wuhan (PRC) zich al glibberend te buiten aan badschuimparty’s. De 1,5 meter samenleving lijkt daar alweer ver weg.

De PRC bande het Coronavirus dictatoriaal uit, toch wisten ook democratieën als Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea het virus te beteugelen. Daar kunnen de Jaap van Dissel adepten Rutte en De Jonge nog wat van opsteken. In Verweggistan kreeg men het virus wél in de tang. Dat krijg je als je stuurt op voorhanden zijnde (uitgeklede) zorgcapaciteit en de ijdele hoop op groepsimmuniteit. Ontspoort door natte polderbureaucratie en een falend test- en traceerbeleid gekoppeld aan een geheel vrijblijvend isoleerbeleid. Golf I, II en III. Het lijkt Volkswagen wel, maar dan met minder succes en uitstraling. Een beter beleid had tot minder doden geleid. Het kabinet blinkt uit in het constant achter de feiten aanlopen. Soms leek het alsof de lamme de blinde leidde. Zwalken kun je het noemen, met één constante, t.w. de onvoorspelbaarheid van het beleid. Het Braziliaanse Manaus is het nieuwe schrikbeeld. Golf I deed massagraven vullen. Groepsimmuniteit bleek een mythe. Het rondwaren van het virus was een vruchtbare bodem voor een venijnige nieuwe variant (mutant).

Je overleeft de eerste golf en sterft vervolgens alsnog aan de tweede golf. De natuur is wreed. De tot nu toe ontwikkelde vaccins zouden niet beschermen tegen de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse mutanten. De Britse mutant zou wel in afdoende mate afweer vinden bij de door de EMA goedgekeurde vaccins.

Het is te hopen. Hoeveel mutanten liggen er nog op de loer? Dit houdt voorlopig niet op. De ware hoop ligt bij het massaal vaccineren van de bevolking. Ook hier een blamage uit de buitencategorie. Tekorten aan vaccins, wie komen er het eerst aan de beurt (chronisch zieken na een jaar in isolatie achter het net laten vissen…), wanneer komt het tweede prikje en welke groep krijgt welk vaccin ingespoten en zo ja, wanneer!. Enfin, in week 7 waren de eerste miljoen (spelde)prikjes uitgedeeld aan de goegemeente. EU-middenmoter! Tip: Als het u als lezer duizelt bij de grafieken van professor “ome” Jaap van Dissel, surf dan eens naar de website van Maurice de Hond (maurice.nl). Maurice gaat uit van dezelfde cijfers en feiten, maar zet alles begrijpelijk en overzichtelijk op een rijtje. Heldere analyses. Minder angst en paniek en naar mijn bescheiden mening materiaal waar ook Mark III prima mee uit de voeten kan. Het zal in die prachtige stad achter de duinen nog tientallen jaren puinruimen kosten alvorens de sporen van deze COVID-19 pandemie zo goed en zo kwaad als het kan zullen zijn uitgewist.

De littekens zijn helaas voor de eeuwigheid.