VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

  • Bijzondere HB (+) vergadering
  • Belastingservice
  • Ledenbestand

Bijzondere HB (+) vergadering

Zoals u reeds in Carré nr. 8-2020 kon lezen heeft op 4 december 2020 een bijzondere bestuursvergadering van de NOV plaatsgevonden. Het HB-NOV heeft via Teams, een breed gremium van haar bestuurders, voorzitters, adviseurs en leden van commissies geïnformeerd over de financiële toestand van de NOV, de conclusies van de kascommissie over het boekjaar 2019, de realisatie (tot 30 november) 2020 en de voorgestelde begroting over 2021.

De kascommissie is van oordeel dat de penningmeester op zeer goede wijze de financiële administratie heeft gevoerd en verantwoord. Ook de ledenadministratie is door de secretaris en penningmeester op zeer goede wijze gevoerd en verantwoord. Na de gehouden controle en onderling overleg gaf de kascommissie aan dat zij tijdens de Algemene Vergadering van Leden over 2019 de vergadering zullen adviseren om het gehele bestuur déharge te verlenen over het gevoerde beleid en de uitvoering hiervan over het boekjaar 2019.

Ten slotte werd de strategie van 2021 en de ontwikkelingen van het ledenbestand in 2020 besproken en hebben de afdelingsvoorzitters en bestuursleden aangegeven hoe zij denken te acteren in 2021. Voor alle duidelijkheid, het karakter van deze VTC was puur informatief, besluiten in deze worden genomen door onze leden tijdens de Algemene Vergadering.

Belastingservice 2021

In 2020 was onze gratis belastingservice een goede dienstverlening aan onze leden; meer dan tweehonderd collega’s hebben gebruik gemaakt van onze diensten. Ook in 2021 willen wij als NOV u deze dienst aan blijven bieden. Meldt u zich daarom snel aan zodat wij onze planning kunnen maken.

N.B: Bent u niet in de gelegenheid om voor 1 mei 2021 uw aangifte te doen, dan moet u zelf uitstel aanvragen bij de Belastingdienst: 0800-0543. Dan kunnen we u daarna helpen bij het invullen van en adviseren over uw aangifte Inkomstenbelasting 2020.

Aanmelden is mogelijk op twee manieren, echter voor 14 februari. 1. Via de mail: belastingservice@nederlandseofficierenvereniging.nl of 2. Door onderstaande gegevens in te vullen:

Naam en voorletters ……………………………………………………………………………………… Adres ………………………………………………………………………………… Postcode en woonplaats …………………………………………………………………………………. Registratienummer ……………………………………………………………………………….. Telefoonnummer (belangrijk) ................................................................. Eventueel e-mailadres …………………………………………………………………………………… Op welke werkdagen tussen 28 februari en 29 april 2021 bent u verhinderd? ………………………………………………………………………………………………………………………

Deze gegevens opsturen naar: NOV Belastingservice Wassenaarseweg 2 2596 CH Den Haag

De NOV biedt voorlichting en assistentie op locatie: Amersfoort 2 en 9 maart Breda 2 maart Bergen op Zoom 5 maart (huisbezoeken) Den Haag 4 maart Eindhoven/Oirschot 12 maart Ermelo 11 en 25 maart 't Harde 9 en 23 maart Havelte 18 maart Oosterhout 9 maart (huisbezoeken) Roermond 19 maart Schaarsbergen 25 en 30 maart Utrecht 19 maart Vught in overleg

NB: Door Coronamaatregelen kunnen we genoodzaakt zijn de planning aan te passen, maar we zorgen ervoor dat ook in 2021 uw aangifte op tijd bij de belastingdienst ingediend is!

Ledenbestand

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

Kap b.d. H. Straalman 15-12-2020 Kol b.d. H.F.M. Vullinghs 17-08-2020 Genm b.d. A.C. De Jonge 20-12-2020 Kol b.d. P.H. Smeets 24-11-2020 Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.