Van de redactie

Afscheid lkol drs. Ron Brunsting

Jaaroverzicht Carré 2020

Vacature

Foto: Unsplash, Alex Kotiarskyi

Afscheid van Ron Brunsting uit de redactie

Van Commandant 931 Squadron naar Deputy Military Advisor & Police Advisor at the Permanent Mission of the Kingdom of The Netherlands to the United Nations

Het moet ruim tien jaar geleden zijn dat de redactie van Carré werd verblijd met de uitbreiding met weer eens een actief dienende officier, de toenmalige maj, nu lkol drs. Ron Brunsting. Ron was squadroncommandant van het op de vliegbasis Gilze-Rijen geplaatste 931 Sqn, de force protection eenheid. In zijn lange jaren bij de redactie heeft Ron zich laten kennen als een kundig militair en talentvol schrijver. Met zijn vanuit een grote dosis vakkennis geschreven artikelen was hij een hooggewaardeerd lid van de redactie. Zijn talenten werden niet alleen opgemerkt binnen de redactie, maar ook bij degenen die het voor het zeggen hadden bij het management development van Defensie. Zo kwam Ron in de loop der jaren terecht bij het Amerikaanse Air Command and Staff College, met nog een vervolg aan de School for Advanced Air and Space Studies, zodat hij uiteindelijk als Master of Science (MSc) in Nederland terugkeerde. Na een aantal jaren als docent - inmiddels lkol drs. - bij de NLDA en een tweetal jaren bij de Defensiestaf volgde eind 2020 zijn plaatsing bij de Verenigde Naties (VN), met als standplaats New York. Al die tijd was hij de redactie trouw gebleven, maar nu viel een en ander niet meer te combineren. Het is met pijn in het hart dat we van Ron afscheid moeten nemen. Zijn soms kritische, maar altijd vanuit een positieve grondhouding geschreven, bijdragen zullen node worden gemist. Wij wensen Ron en zijn gezin een prachttijd toe in het kloppend hart van de VN en van de wereld.

Redactie

Archieffoto van een redactievergadering; vanaf links onder met de klok mee: kol b.d. mr. Kees van der Meij (hoofdredacteur), kol Sander Luijten, lkol drs. Ron Brunsting, maj Charles Goijarts en kol b.d. drs. Ben Zonnenberg †

Jaaroverzicht Carré 2020

Carré verscheen in 2020 met acht nummers en werd tegelijk met ProDef bulletin verzonden aan de NOV-leden en abonnees. De gemiddelde omvang was 40 pagina’s, gelijk aan 2019.

De samenstelling van de redactie wijzigde door het vertrek van kol Caelen. Lkol Ron Brunsting gaf, na zijn overplaatsing naar de VS aan het einde van het jaar, helaas te kennen geen lid van de redactie meer te kunnen blijven. De redactie prijst zich echter gelukkig weer een actief dienende officier te mogen begroeten in de persoon van lkol Ronald Smit. Verder kan Carré nu rekenen op de vaste bijdrage van een columnist, dr. Martijn Kitzen. Ronald Smit heeft zich mede toegelegd op de digitale versie van Carré, zoals die op de NOV-site verschijnt. Het bewerken van de Carré artikelen voor plaatsing op de site is een arbeidsintensief proces, waarbij een meer dan gemiddelde bedrevenheid komt kijken in de omgang met digitale media.

Vormgeving en druk van Carré werd als vanouds verzorgd door Senefelder Misset BV in Doetinchem. De samenwerking, in het bijzonder met de vaste vormgeefster voor de lay-out, werd als prettig en professioneel ervaren, met een grote mate van flexibiliteit m.b.t. deadlines of het aanpassen aan actuele ontwikkelingen. Vanaf nr. 3 werd een tamelijk ingrijpende make over doorgevoerd, waarbij het uiterlijk van Carré weer eens werd opgefrist.

Inhoudelijk werd in Carré aandacht besteed aan een veelheid van onderwerpen, verdeeld in vaste rubrieken zoals opinie-binnenland en opinie-buitenland, Vierkant beschouwd en Prikken en prikkels. De laatste twee worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de redactie als geheel. Een aparte vermelding verdienen de bijdragen van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K), met name voor wat betreft het voldoen aan de tweede en derde doelstelling van de NOV. De opgave van nieuwe leden in het verenigingsnieuws moest als gevolg van de AVG-wetgeving in verband met de privacy van betrokkenen worden geanonimiseerd.

Regelmatig terugkerende thema’s in de artikelen waren het niet voldoen aan de 2% norm van de NAVO en de teleurstellende inspanningen van Nederland om daar daadwerkelijk naar te streven. Veel aandacht werd door de auteurs in hun bijdragen eveneens geschonken aan onderwerpen van geostrategische aard, zoals de Chinese expansiedrift en de van de Russische Federatie uitgaande dreiging.

Vacature

De redactie van Carré is op zoek naar een

Lid van de redactie

Wij zoeken:

- Een officier van land- of luchtmacht dan wel KMar; - Bij voorkeur nog in actieve dienst, of recent met FLO; - Met brede belangstelling voor defensieaangelegenheden in de ruimste zin; - Bereid om over zijn vakgebied te schrijven. Wij vragen tenminste:

- Een enigszins vlotte, heldere, maar waar nodig serieuze pen; - Eenmaal jaarlijks een redactionele bijdrage voor de rubriek Vierkant beschouwd; - Eenmaal jaarlijks een redactionele bijdrage voor de rubriek Prikken en prikkels.

Wij bieden:

- Opname in een hecht collegiaal team van redactieleden; - Een kleine maandelijkse vergoeding voor gebruik PC, printer, MS Office, internet. Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij: redactie.carre@outlook.com