INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 1- 2021

In dit nummer blikt de voorzitter van de NOV vooruit op het komende jaar en wordt t.a.v. de krijgsmacht ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis, de begrotingen van de afgelopen jaren en het door de politieke leiding verhullen van de slechte staat waarin ons leger verkeert. Verder in dit nummer een beschouwing over conceptuele armoede in relatie tot innovatie, een uitgebreid overzicht over wapenbeheersing, een familieverhaal over de dekolonisatieperiode 1945 - 1950, twee bijdragen over luchtvaartgeschiedenis en een beschouwing over de functie van rituelen. Een boekbespreking, een humoristisch artikel over ranglijstjes, een drietal redactionele mededelingen en het verenigingsnieuws completeren het eerste nummer in 2021. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen

Redactioneel

VIERKANT BESCHOUWD

PRIKKEN EN PRIKKELS

Defensiebeleid en Krijgsmacht

Cdre b.d. drs. D.F. Nagel

Opinie - buitenland

Lkol b.d. Harry van der Horst

Boekbespreking

Mr. Bauke Geersing

Op 25 januari jl. is een initiatief gestart voor een petitie met als doel meer geld beschikbaar te krijgen voor Defensie. De NOV ondersteunt dit initiatief van harte en roept iedereen op deze petitie te tekenen.

Voor meer bijzonderheden zie verder ProDef, de NOV-site en www.psst.nl.