Nummer 1, februari 2021


Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging

Ministers Bijleveld van Defensie en De Jonge van VWS in gesprek met een millitair van de landmacht tijdens een persmoment in Rotterdam in het kader van de coronabestrijding (foto: Ministerie van Defensie)


Vierkant beschouwd: Voorbij de coronahorizon


Wapenbeheersing toen, nu en straks