Pensioenen

Levensloopregeling eindigt per 31 december 2021

door: Martin Weusthuis

Belastingplichtigen die al voor 2012 hadden ingetekend op een levensloopregeling en hebben doorgezet, kunnen nog een levenslooptegoed hebben. Voor hen is overgangsrecht geschreven en dat eindigt dit jaar op 31 december. Opname van het tegoed vergt ruime planning.

Het spaartegoed van de levensloopregeling was bedoeld om inkomen te hebben als u onbetaald verlof neemt bij uw werkgever. Dat kan nog steeds, ook bij Defensie, maar dan moet u wel maatregelen nemen. U kunt tot maximaal 31 oktober nog belastingvrij spa- ren. Op 1 november wordt de rekening opgemaakt en eind van dit jaar krijgt u het bedrag uitgekeerd. Is het zo dat u voor 31 oktober 2021 de AOW-leeftijd bereikt of uw ouder- domspensioen of prepensioen ingaat? Dan wordt op die datum de rekening opgemaakt en krijgt u daarna het bedrag uitgekeerd. U moet over dat uitgekeerde tegoed belasting betalen.

En dat tegoed wordt progressief belast. Wilt u weer 37,10% of 49,50% van dat tegoed kwijtraken aan de belastingdienst?

U kunt het levenslooptegoed ook gebruiken om voor uw pensioendatum al met een soort vroegpensioen te gaan. Het levenslooptegoed wordt dan gebruikt in een periode van onbetaald verlof direct voorafgaand aan uw pensioendatum. U kunt het tegoed ook opnemen in samenloop met de PAS-regeling of deeltijdpensioen. Als u niet eerder dan uw pensioendatum met pensioen kunt gaan

(Defensie kan om gewichtige redenen van dienstbelang uw opname weigeren), dan kunt u het levenslooptegoed nog gebruiken om uw pensioen te verhogen. Dit zijn in ieder geval twee manieren om de fiscale lasten wat te beteugelen en op een andere wijze te genieten van uw gespaarde tegoed. Denk er wel aan dat er tussen het moment van de aanvraag en het begin van het levensloop- verlof een periode van drie maanden zit om Defensie de gelegenheid te geven noodzakelijke maatregelen te treffen om de continuïteit van werkzaamheden te waarborgen.