VERENIGINGSNIEUWS

Nederlandse Officieren Vereniging

  • Hoe komt de Carré tot stand?
  • Oproep René Olthuis-prijs
  • Ledenbestand

Hoe komt de Carré tot stand?

Een blik op het productieproces

Acht keer per jaar valt bij de NOV-leden en abonnees op Carré het nieuwe nummer op de mat of in de brievenbus. Gelijktijdig wordt dit nummer dan ook gepubliceerd op de website van de NOV. Maar, hoe komt, los van het schrijven van de artikelen, zo’n blad nu tot stand?

Ongeveer vier weken voor de verschijningsdatum van Carre, achtmaal per jaar, komt de redactie in vergadering bij elkaar. Hier wordt besproken welke artikelen in het volgende nummer geplaatst worden. Belangrijkste onderwerp van gesprek zijn de redactionele rubrieken Vierkant Beschouwd en Prikken en Prikkels. Aangezien dit de artikelen zijn die onder verantwoordelijkheid van de redactie vallen, en als zodanig met ‘redactie’ worden ondertekend, worden hierover nog wel eens flinke discussies gevolgd voordat er een versie op tafel ligt waar iedereen zich in kan vinden. Vervolgens buigt de eindredactie zich nog eens over de punten en de komma’s alvorens de kopij in een Dropbox bestand bij uitgever Senefelder wordt gezet. Daar gaat de grafisch vormgever aan de gang met de teksten en het aangeleverde fotomateriaal om er een fraai opgemaakt geheel in pdf van te maken. Een kleine week later krijgt de eindredactie deze onder ogen ter correctie. Met ingang van het volgende nummer gebeurt deze uitwisseling niet meer door middel van het via e-mail heen en weer sturen van Adobe-bestanden voorzien van opmerkingen, maar wordt door de vormgever de pdf rechtstreeks in de ‘Plank’ gezet, een tool waarmee de eindredactie rechtstreeks toegang heeft tot de opgemaakte bestanden. Elke pagina wordt nauwgezet bekeken en op de in de jaarplanning vastgelegde datum wordt met de knop ‘akkoord’ de hele Plank vrijgegeven voor publicatie. Het geheel wordt uitgeleverd aan de drukkerij bij Senefelder waarna het drukproces een aanvang neemt. Daarbij worden ook meegenomen de van elders aangeleverde pdf-bestanden van ProDef Magazine die achter Carre worden geplakt. Het proces wordt afgerond met het in cellofaan verpakken en aan PostNL ter verzending aanbieden van de gehele oplage. Maar, daarmee zijn we er nog niet, want de digitale Carre vereist een afzonderlijk proces van vormgeving en controle alvorens deze versie tegelijk met het verschijnen van de papieren versie op de site van de NOV kan worden geplaatst. Al met al een tamelijk arbeidsintensief proces, waar door de redactie en eindredactie tientallen – vrije – uren in worden gestoken.

Zo komen we tot Carré (foto: J. Dales)

Oproep René Olthuis-prijs

Onderstaande oproep voor mededinging naar de René Olthuis-prijs staat open voor alle medewerkers van Defensie.

Ledenbestand

Nieuwe leden

De NOV heeft sinds de vorige Carré 34 nieuwe leden welkom mogen heten in de rangen van cadet tot en met lkol.

In memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen:

Maj b.d. J.D. Bouterse Lkol b.d. L.C. van der Weel Lkol b.d. G. de Boer Weduwe I.S. Wieringa-Tebbes Maj A.E. Pronk Weduwe S. van Bemmel - de Bruin

Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.