INHOUDSOPGAVE

Carré nr. 5 - 2022

In dit nummer trapt de voorzitter van de NOV af met een terugblik op de ledenraadpleging over het arbeidsvoorwaardenresultaat, en wordt ingegaan op het nieuwe strategisch concept van de NAVO, Nederlands betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne, de Russische strategische cultuur en het humanitair oorlogsrecht. Verder wordt aandacht besteed aan tegenspraak en onafhankelijkheid bij wetenschappelijk onderzoek. Een carreactie op 'Militaire kunde en kunst', de vaste rubriek Carrelevant, een stukje luchtmacht humor en het verenigingsnieuws completeren deze editie. De redactie wenst u veel leesplezier.

Van de voorzitter

Lkol Niels van Woensel

Redactioneel

Vierkant Beschouwd

Prikken en Prikkels

Carrelevant

Opinie - binnenland

Martijn Kitzen

Bgen b.d J.L.R.M. Vermeulen

Opinie - buitenland

Kol b.d. A. Kruize en kol b.d. mr. C.H. van der Meij MPA

Maj Marnix Provoost

Opinie - buitenland

Lkol b.d. P. dekkers

Overige artikelen

Carreactie

Lkol b.d. Patrick Bolder

Bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen