Nummer 5 - augustus 2022

Ledenmagazine van de Nederlandse Officieren Vereniging

Vierkant Beschouwd: Een nieuw strategisch concept

NOV mini-symposium: Russische strategische cultuur