Juridische zaken

door: Bert Blonk

Schorsing en inhouding salaris

In het juridische werk heb je regelmatig te maken met een cross-over van rechtsgebieden. Een recent voorbeeld daarvan betreft de definitie van het begrip strafrechtelijke vervolging in het kader van een schorsingsbesluit.

Het ging in deze zaak om een militair tegen wie een strafrechtelijke verdenking bestond. Het OM beoordeelde de verdenking bewijsbaar en stelde Defensie ervan op de hoogte dat de militair strafrechtelijk zou worden vervolgd. Dit vormde voor Defensie aanleiding om over te gaan tot schorsing op grond van artikel 34 lid 2 onder a AMAR; “schorsing vanwege strafrechtelijk vervolging”. Deze schorsingsgrond maakt het mogelijk het salaris te korten, hetgeen ook gebeurde. De militair wendde zich tot ons voor advies.


Het was me opgevallen dat in de strafzaak, ten tijde van het schorsingsbesluit, nog geen dagvaarding was uitgebracht

Hoewel in het Wetboek van Strafvordering geen definitie van vervolging voorkomt, leek mij de stelling houdbaar dat zolang de dagvaarding nog niet is uitgebracht, er nog geen sprake is van vervolging. Dit zou betekenen dat de schorsingsgrond ex artikel 34 lid 2 onder a AMAR ten onrechte werd gehanteerd en het salaris ten onrechte was gekort. Met dit argument maakten we bezwaar tegen de schorsing.


Het bezwaar werd door het bevoegde gezag gegrond beoordeeld. Met het besluit op bezwaar werden de schorsing en de korting op het salaris herroepen tot aan het moment waarop de dagvaarding uiteindelijk, enkele weken vóór het besluit op bezwaar, was betekend.

Er was wat mij betreft nog discussie mogelijk over de vraag of dit besluit op bezwaar wel rechtmatig was. Oppervlakkig gezien, lijkt dit besluit een reparatie van een defect in het oorspronkelijke schorsingsbesluit, maar je kunt ook betogen dat het besluit op bezwaar eigenlijk een noodzakelijk nieuw schorsingsbesluit is, dat met terugwerkende kracht tot aan het moment van de dagvaarding, schorst vanwege strafvervolging (artikel 34 lid 2 onder a AMAR). Dit is gewoon schorsen met terugwerkende kracht, hetgeen over het algemeen als onrechtmatig wordt beschouwd.


Deze strijd wilde ons lid echter niet meer aangaan.