Carré 8 - 2019

In deze aflevering wederom aandacht voor de arbeidsvoorwaarden, namelijk voor onze pensioenen en de bijzondere positie van de militair. Verder wordt de lezer geinformeerd over de oprichting van het Territoriaal Operatie Centrum, de opgerichte Inspectie Veiligheid Defensie en de zorgwekkende situatie bij Defensie op het gebied van de IT. De werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht doet verslag over het afgelopen jaar en verder publiceren we een verslag van Het Grote Defensiedebat en het tweede van drie artikelen over China. De bespreking van een dissertatie over de vorming van cadetten, een prikkelend artikel over het lopen van risico's, een drietal boekbesprekingen, 'Yellow submarine' en het inmiddels traditionele kerstverhaal maken deze laatste editie van Carré in 2019 compleet.

Van de voorzitter


Suikerpotten

De vier doelstellingen van de NOV:

* het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten betrekkingen;

* fungeren als een platform voor de beroepsgroep;

* bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;

* meedenken over vrede en veiligheid;

Redactioneel


Vierkant Beschouwd

De bijzondere positie van de militair

Prikken en prikkels

Geen enkel risico

Defensiebeleid en Krijgsmacht


Groei vanuit achterstand

IT bij Defensie op dood spoor

Opinie - binnenland


Het Territoriaal Operatie Centrum

Veiligheid vergt aandacht

Ht grote defensiedebat

Opinie - binnenland


Dissertatie: Educating for military realities

Opinie - buitenland


Hoe om te gaan met China (2)

Boekbespreking


Kapitein Raymond Westerling en de
Zuid-Celebes-affaire (1946 - 1947)

Lockheed F-104G Starfighter in Nederland

Missie F-16

Overige artikelen


Kerstverhaal
Delayed delivery

Humor
Yellow submarine

Verenigingsnieuws


Operatie Zeepkist VII

Belastingservice

Contributieverhoging

Zorgverzekering

Ledenbestand

Informatie


Informatiepagina NOV

Informatie Carré en colofon